TIK scenariusze

Nauczanie, wspierane narzędziami TIK, czyli technologią informacyjno – komunikacyjną, w naszej szkole ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, przyspieszenie osiągania celów edukacyjnych oraz kreowanie właściwych postaw wychowanków. Nauczyciele, stosując TIK kierują się nadrzędnymi celami kształcenia, zapisanymi w podstawie programowej.

 

Scenariusze zajęć z TIK:

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Present Simple- zdania twierdzące i przeczące.

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5
"
Taiko master"  – lekcja z filmem
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Ireland. Irlandia

Scenariusz zajęć Spotkanie z Andersenem. Poznajemy losy brzydkiego kaczątka z baśni „Brzydkie Kaczątko”
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Sports
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5
Sports rules