"Biblioteka jest instytucją,

która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,

przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy,

inteligencję, znajomość świata i ludzi,

a także umiejętność panowania nad sobą, osobistego poświęcenia,

solidarności i pracy dla rozwoju dobra wspólnego."

Jan Paweł II

Biblioteka szkolna serdecznie zaprasza wszystkich czytelników od poniedziałku do piątku
w godzinach  8.00 - 15.00

Książki kupione do biblioteki szkolnej w ramach
Narodowego programu rozwoju czytelnictwa

  Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 Klasyfikacja gier komputerowych

Klasyfikacja PEGI

Pan European Game Information, PEGI (pol. Ogólnoeuropejski System Klasyfikacji Gier, OSKG) – europejski system oceniania gier komputerowych, założony 2003 roku, używany w 32 krajach. We wrześniu 2009 oznaczenia PEGI zostały uznane za jedyne oficjalnie obowiązujące w Polsce. Klasyfikacja dzielona jest na dwie części. W pierwszej wybierany jest minimalny wiek, oznaczający dla kogo, pod względem wieku, powinna być dostępna gra, natomiast w drugiej produkt oznaczany jest maksymalnie siedmioma opisami, oznaczającymi m.in. nadmierną przemoc, dyskryminację, materiały erotyczne itd.

 ROK SZKOLNY 2017/2018

Rok szkolny 2018/2019

Wyniki szkolnych eliminacji Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II” – kl. I-III

5 marca  2019 r. w bibliotece szkolnej odbyły się szkolne eliminacje  Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II" w kategorii klas I-III. W konkursie wzięło udział 46 uczestników.  

Uczniowie zaprezentowali na bardzo wysokim poziomie swoje umiejętności recytatorskie. Jury w składzie: p. Małgorzata Gruda oraz p. Urszula Łastawiecka oceniało wg kryteriów: dobór utworu, czas trwania recytacji, kultura słowa (dykcja, tempo), interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny. Wyłoniono zwycięzców etapu szkolnego.

 

I miejsce zajęła - Nina Duczek - klasy II b

II miejsce zajęła-  Martyna Rojek kl. II d

III miejsce zajął - Szymon Andraszek z kl. III b

 

Wyróżnienie zdobyli:

Wojciech Dąbek z kl. III b

Natalia Michalak z kl. III b

Lena Olędzka z kl. II c

Klaudia Szalej z kl. II b

Aleksandra Skolimowska kl. I b

Maria Gabryszewska kl. I a

Katarzyna Karpowicz kl. III a

W finale konkursu, w kat. Kl. I-III nasza szkoła będzie  reprezentowana przez: Ninę Duczek, Martynę Rojek  oraz Szymona Andraszka.

Gratulacje!

Wyniki szkolnych eliminacji Diecezjalnego Konkursu Recytatorskiego „Pamięci Jana Pawła II”

W kategorii kl. IV-VI

I miejsce – Tomasz Gałachowski kl. IV a

II miejsce – Blanka Gac kl. IV a

III miejsce kl. Jakub Wysokiński kl. V b

 

Wyróżnienia

Karolina Goławska kl. VI A

Paweł Korniluk kl. VI c

Milena Trębicka kl. V b

 

W kategorii kl. VII-VIII

I miejsce - Marta Markowska kl. VIII b

II miejsce Lidia Mitura kl. VII a

III miejsce Zofia Kania kl. VII a 

Wyróżnienie Patrycja Bazan kl. VII a

Laureaci miejsc I-III reprezentują szkołę w finale.

Gratulujemy!

 

Jury konkursu

p. M. Gruda, p. E. Rymuza, p. J. Urban-Jędrzejewicz

!

Wyniki szkolnego etapu IV Międzyszkolnego Konkursu
Mistrz czytania

To już IV edycja konkursu organizowanego  przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach. Ma on na celu popularyzację książki i czytelnictwa wśród uczniów oraz propagowanie idei pięknego czytania.

Etap szkolny zorganizowała i przeprowadziła biblioteka szkolna.

Wzięli w nim  udział uczniowie klas IV-VIII. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przeczytać dwa fragmenty prozy: wybrany przez siebie oraz przygotowany przez komisję.

Jury w składzie p. Małgorzata Gruda i p. Mariola Świderska przyznało:

w kategorii klas IV-VI:

I miejsce – Kindze Matejczuk kl. VI e

II miejsce –Olgierdowi Baranowi kl. V c

III miejsce – Blance Gac kl. IV a

Tomaszowi Gałachowskiemu kl. IV a

Wyróżnienia – Oliwia Wolanin kl. IV a i Sandra Chmielak kl. VI b

W kategorii klas VII-VIII

I miejsce – Zofia Kania kl. VII a

II miejsce - Kinga Szczepańska z kl. VIII b;

III miejsce - Patrycja Bazan kl. VII a

W finale 22. XI.18 r.  szkołę reprezentować będą:

Kinga Matejczuk, Olgierd Baran, Zofia Kania oraz Kinga Szczepańska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Małgorzata Gruda

PASOWANIE NA CZYTELNIKA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI

W dniach 18-22 października 2018roku  roku w naszej szkole odbyły się uroczystości Pasowania na czytelnika biblioteki. To wyjątkowa chwila dla pierwszoklasistów, którzy w tym dniu stają się pełnoprawnymi użytkownikami biblioteki szkolnej.

W ramach tych uroczystości  szkolny Teatrzyk Pytanie,  pod kierunkiem p. Małgorzaty Grudy  wystawił przedstawienie pt. „Kurs na Książkolandię” - barwne, wesołe widowisko z mocnym przesłaniem. Po inscenizacji –nauczyciel bibliotekarz przybliżyła dzieciom podstawowe pojęcia związane z biblioteką. Zapoznała również uczniów z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych i omówiła zasady poszanowania książek. Następnie odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki a uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona użytkowników szkolnej biblioteki

Na pamiątkę uroczystości nowi czytelnicy otrzymali zakładki do książek.

BIBLIOTEKA

MIEJSCE DOBRE DLA CZŁOWIEKA

TYLKO U NAS. NAJCIEKAWSZE KSIĄŻKI, MNÓSTWO NOWOŚCI

I PRZYTULNY KĄCIK CZYTELNICZY Z WYGODYMI KANAPAMI.

TU MOŻNA POCZYTAĆ I POROZMAWIAĆ 0 KSIĄŻKACH, PRZEJRZEĆ PRASĘ.

TO WSZYSTKO DLA WAS, DRODZY CZYTELNICY.

ZAPRASZAMY DO SPĘDZANIA W BIBLIOTECE WOLNEGO CZASU,

PRZED LEKCJAMI i PO LEKCJACH.

                          

Nauczyciele-bibliotekarze

 

PROJEKT- BIBLIOTEKA BLIŻEJ CZYTELNIKA

W bieżącym roku szkolnym biblioteka  zaprasza wszystkich uczniów klas I-VIII do projektu  realizowanego pod hasłem „ Biblioteka bliżej czytelnika”, którego celem jest rozwój zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży naszej szkoły.

W ramach działań promujących czytelnictwo organizowane będą: głośne czytanie w klasach, bibliotece, wystawy, konkursy plastyczne, przedstawienia teatralne, zajęcia czytelnicze, spotkanie z ludźmi kultury, wycieczki do biblioteki miejskiej i pedagogicznej.

Do współpracy zapraszamy rodziców naszych uczniów. Chcemy pokazać Im korzyści wynikające ze wspólnego czytania oraz korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej.

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować”