Podręczniki

 

Uczniowie klas I, II III, IV, V, VI, VII i VIII otrzymają podręczniki i zeszyt ćwiczeń bezpłatnie. Rodzice we własnym zakresie kupują jedynie podręcznik do nauki religii.