Rodzice

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Miasto Siedlce

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkłach  podstawowych na rok szkolny 2019/2020


  List Pani Anny Zalewskiej
Minister Edukacji Narodowej

Fluoryzacja będzie odbywała się:

3 - 7 Grudnia 2018

7 -  11 Stycznia 2019

4 - 8 Luty 2019

4 - 8 Marca 2019

8 - 12 Kwietnia 2019

6 - 10 Maja 2019

Proszę o przyniesienie przez uczniów nowych szczoteczek do zębów w celu fluoryzacji.

Fluoryzacji będą poddane klasy 1- 6

List Pani Ireny Koźmińskiej


Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, 

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne ...POTWIERDZENIE WOLI edukacji w klasie I
POTWIERDZENIE WOLI edukacji w klasie I usportowionej
Proszę o wypełnianie kart zgłoszeniowych na obiady na rok 2018/2019 i złożenie jej do 10.06.2018 u Intendenta lub w Sekretariacie Szkoły.

POTWIERDZENIE WOLI edukacji w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Jana Pawła II.

O reformie edukacji 2017 w MIEŚCIE SIEDLCE

ZARZĄDZENIE Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Siedlce, powstałych z przekształcenia publicznych gimnazjów.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Siedlce określające harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych.

rekrutacja do oddziałów przedszkolnych

rekrutacja do szkoły podstawowej


Szanowni Państwo,

Jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie – 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało o tym fakcie nikogo*; z roku na rok rożnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online

Zapraszamy na spotkanie w trakcie którego zainaugurujemy nową kampanię społeczną "Uważni Rodzice”. Ogłoszenie kampanii będzie połączone z debatą z udziałem ekspertów, blogerów i rodziców nt. roli rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Inauguracja kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Uważni rodzice” odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00 w Kinie Atlantic w Warszawie. Program wydarzenia znajdą Państwo w zaproszeniu.

Zachęcamy do udziału. Na miejscu będzie możliwość przeprowadzenia rozmowy z autorami kampanii oraz ekspertami uczestniczącymi w debacie.

Zapisy:
https://www.edukacja.fdds.pl/?link=15989

 

Broszura Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informujemy o zasadach płatności za uszkodzone,
zniszczone lub zagubione podręczniki
zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji docelowej:

Znalezione obrazy dla zapytania podręczniki


PORADNIK BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU

Zapisy do klas pierwszych

Informujemy Rodziców, że zapisy do klas I na rok szkolny 2017/2018 rozpoczną się 8.05.05. 2017 r. o godz. 8.00, a zakończą 23.05.2017 r. o godz. 15.00.  
Rekrutacja prowadzona będzie przez system elektroniczny; adres: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Rodzice z wydrukowanym z systemu wnioskiem zgłaszają się do szkoły wskazanej jako szkoła pierwszego wyboru. Szczegółowych informacji udziela Sekretarz Szkoły Pani Katarzyna Kowalczyk, tel. 25 7943693.

Znalezione obrazy dla zapytania Zapisy do klas pierwszych

POTWIERDZENIE WOLI edukacji w oddziale przedszkolnym

POTWIERDZENIE WOLI edukacji w klasie I sportowej

POTWIERDZENIE WOLI edukacji w klasie I
Siedlce, dn. 18 listopada 2016 r. 

DSI.0230.4.2016.BR                                                              

Państwo Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych szkół i przeszkoli

 

dotyczy: wdrażania reformy systemu edukacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie zapraszamy na  spotkanie informacyjno-wspierające dotyczące wdrażania zmian w oświacie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem  zmiany wejdą w życie w styczniu 2017 r., aby wdrożyć reformę od 1 września 2017 r. Spotkania w trzech grupach zadaniowych (dyrektorzy, zainteresowani nauczyciele, zainteresowani rodzice uczniów) odbędą się w wszystkich powiatach: garwolińskim, łosickim, siedleckim, sokołowskim i węgrowskim.

W związku z powyższym prosimy Państwa Dyrektorów o przekazanie informacji nt. spotkań nauczycielom i rodzicom uczniów i umożliwienie zainteresowanym udziału w spotkaniu. Proszę Państwa Dyrektorów o zorientowanie się i przekazanie drogą e-mail lub telefonicznie wymienionym w tabeli wizytatorom ilości chętnych nauczycieli i rodziców do uczestnictwa w spotkaniu. Dyrektorzy – gospodarze miejsc spotkań - proszeni są o konsultowanie
z wizytatorami spraw związanych z organizacją tych spotkań.
 

Harmonogram spotkań

 

Z poważaniem

Dyrektor
Delegatury w Siedlcach
Kuratorium Oświaty w Warszawie

/-/

Adam Skup

  

Rodziców, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu,
prosimy o zgłoszenie swojego
udziału w sekretariacie szkoły.Starszy Inspektor  ds. służb BHP

Dorota Łazuga

 

Godziny pracy:

Poniedziałek  8.30 – 9.30

Wtorek  14.00 – 15.00

Środa 8.00 – 10.30

Czwartek 12.30 – 13.30

Piątek 8.00 – 9.30Ogólne Warunki Ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży
oraz personelu w placówkach oświatowych "Oświata" 

„Zdrowe odżywianie w szkole i w domu” -
prelekcja dla rodziców w naszej szkole.


Wszawica - jak zapobiegać

W związku z pojawiającymi się informacjami o powracającym w różnych środowiskach (zwłaszcza szkolnych) wstydliwym problemie wszawicy bardzo proszę Rodziców o szczególną czujność i kontrolę czystości. Szkoła w ramach posiadanych kompetencji podejmie także stosowne działania profilaktyczne, na które zezwalają obowiązujące przepisy prawne. Szeroki materiał dotyczący powyższego problemu znajduje się w załączniku: „Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania wszawicy u dzieci i młodzieży.”