Regulamin świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY na rok szk. 2018/19

 

Kartę należy złożyć w sekretariacie szkoły do 15 czerwca 2018 r.

Informacja dla rodziców oraz oświadczenie

Wyprawka do świetlicy na rok szkolny 2018/2019

 

WITAMY W NASZEJ ŚWIETLICY

Świetlica w naszej szkole obejmuje opieką uczniów z klas I-III. Czynna jest w dni pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej  szkoły w godz. 7.30- 16.30, tel. 25 7943693. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed lekcjami i po lekcjach w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, sprzyjających  rozwojowi ich aktywności poznawczej i twórczej, zjedzenia ciepłego posiłku, odrobienia prac domowych oraz zabawy w gronie rówieśników. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,  wyrażania swoich potrzeb i uczuć, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Nasza świetlica zajmuje cztery pomieszczenia na trzecim piętrze. Sale są urządzone funkcjonalnie, wyposażone w sprzęt audiowizualny, gry planszowe, stolikowe, klocki, zabawki do zabaw tematycznych. Dzieci mają stale do dyspozycji dystrybutor wody mineralnej. Rodzice odbierają dzieci za pośrednictwem wideotelefonu.

ROK SZKOLNY 2017/2018


ROK SZKOLNY 2018/2019

03.10.2018 r. odbyło się spotkanie z Panią pielęgniarką szkolną na temat: "Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy".