Regulaminy związane z pandemią COVID - 19

w trybie stacjonarnym

Regulamin bezpieczeństwa i organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach  w trybie stacjonarnym w czasie pandemii covid-19

REGULAMIN BLOKU SPORTOWEGO W CZASIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, BOISKA SPORTOWEGO W TRYBIE TRADYCYJNYM HYBRYDOWYM ORAZ ZDALNYM PODCZAS PANDEMII COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH NA CZAS PANDEMII COVID-19

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ RODZICÓW I GOŚCI PO TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

w trybie hybrydowym lub zdalnym

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU MICROSOFT OFFICE 365 (W TYM USŁUGI MS TEAMS) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W TRYBIE HYBRYDOWYM LUB ZDALNYM W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W TRYBIE ZDALNYM I HYBRYDOWYM

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SWIETLICY SZKOLNEJ W SP 11 W TRYBIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO oraz W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO