Nauczyciele

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szostek

WICEDYREKTOR

mgr Anna Wierzbicka

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Pietrusiak

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Jagiełło,

Marzena Kolasiuk, 

Barbara Krajewska, 

Agnieszka Krusińska, 

Mariola Miłosz, 

Danuta Piasecka, 

Urszula Wereszko,

Teodora Woźniak,

Dorota Łazuga,

Małgorzata Łasisz,

Marzena Pietrusiak,

Anna Stępnik,

Beata Karwowska

wt., s 34, godz. 10.45 - 11.30

śr., s 34, godz. 12.45 - 13.30

śr., s 025, godz. 9.50 - 10.35

pon., s 026, godz. 8.00 - 8.45

pt., s 109, godz. 10.45 - 11.30

śr., s 34, godz. 13.35 - 14.20

pt., s 34., godz. 11.40 - 12.25

pt., s 025, godz. 8.50 - 9.35

śr., s 32., godz. 9.50 - 10.35

śr., s 102., godz. 8.50 - 9.35

pon., pok. wicedyr., godz. 14.00 - 15.00

śr., s 031., godz. 14.25 - 15.10

wt., s 109, godz. 12.45 - 13.30

Język polski

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Halina Maliszewska,

Mariola Świderska, 

Anna Wierzbicka, 

Barbara Świerczewska

Hanna Okrzos

Justyna Urban-Jędrzejewicz, 

pn., s 34, godz. 9.50 - 10.35

pt., s. 34, godz. 9.50 - 10.35

czw., s 33, godz. 15.00 - 16.00

śr., s 19, godz. 9.50 - 10.35

śr., s 19, godz. 9.50 - 10.35

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Język angielski

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Ewa Radzikowska, 

Sławomir Szostak, 

Aleksandra Wilczyńska,

Aneta Rosa

Mariola Sandurska

Agnieszka Nasiłowska-Trusińska

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

śr., s 34, godz. 13.35 - 14.20

śr., s 34., godz. 11.45 - 12.30

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

śr., s 34, godz. 8.55 - 9.40

pon., s 34, godz. 8.55 - 9.40

 

Język niemiecki

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Agnieszka Matłacz

pt., s 34, godz. 13.35 - 14.20

Matematyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Karolina Kudelska

Agnieszka Dąbrowska

Anna Nowak, 

Małgorzata Wolska,

Małgorzata Szostek 

Magdalena Rozbicka

wt., s 38., godz. 8.55 - 9.40

pon., s 55, godz. 11.45 - 12.30

pon., s 34, godz. 8.55 - 9.40

wt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

wt., pok. dyr., godz. 15.00 - 16.00

śr., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Przyroda

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Wanda Olkowska, 

Marek Szyba 

Joanna Niczyporuk

wt., s 34, godz. 8.00 - 8.45

czw., s 34, godz. 8.55 - 9.40

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Fizyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Edyta Ilczuk

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Chemia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Edyta Ilczuk

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Historia i społeczeństwo

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Marek Biarda

Małgorzata Woźnica

wt., s 31, godz. 8.00 - 8.45

wt., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Zajęcia komputerowe

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Karolina Kudelska,

Mariola Bolesta 

wt., s 38., godz. 8.55 - 9.40

śr., s 38, godz. 11.45 - 12.30

Wychowanie fizyczne

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Janusz Bystrzycki, 

Iwona Kokoszkiewicz, 

Janusz Maciejewski, 

Arkadiusz Mazurkiewicz, 

Tomasz Stańczuk 

Maria Mitrzak

Łukasz Kosieradzki,

Łukasz Litwiniuk

wt., p. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

czw, p. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

czw., p. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

czw., p. n. wf., godz. 9.50 - 10.45

wt., pok. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

czw., s 34, godz. 9.50 - 10.35

wt., pok. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

pon., p. n. wf., godz. 12.45 - 13.30

Muzyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Iwona Moskwiak

pon., s 44, godz. 11.45 - 12.30

Plastyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Wyrębiak

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Zajęcia techniczne

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Wyrębiak

Anna Celińska

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Religia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Urszula Łastawiecka, 

Bożena Redzik, 

Elżbieta Rymuza 

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

pon., s 34, godz. 13.35 - 14.20

czw., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Klasy "0"

Alina Kąkol, 

 

Oddział dzieci przedszkolnych 3-4 latki

Magdalena Bojarska,

Sylwia Raczyńska

 

Świetlica

Małgorzata Hryciuk,

Alicja Skudniewska,

Edyta Sternik, 

Dorota Suchożebska,

Agnieszka Krusińska,

Joanna Żółkowska,

Anna Pietrasik,

Ewa Wróbel

 

Biblioteka

Małgorzata Gruda,

Małgorzata Hryciuk,

Olimpia Łęczycka,

 

Pedagog

Antoni Szczygieł

śr., s 35, godz. 14.30 - 15.30

Psycholog
Monika Bosek-Wadas pt., s 32, godz. 14.00 - 15.00

Pedagog specjalny

Edyta Laszuk
Anna Celińska,

Monika Mikołajczyk,

Małgorzata Lewtak

Anna Komar

Agnieszka Pogorzelska

Katarzyna Łukasiuk

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35
pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30
czw., s 32, godz. 9.50 - 10.35
czw., sala terap., godz. 10.45 - 11.30
śr., s 34, godz. 10.45 - 11.30
wt., s 34, godz. 8.55 - 9.40

czw., s 027, godz. 12.30 - 13.30

Nauczyciel terapii pedagogicznej

Małgorzata Bartoszek

 

Nauczyciel terapii psychologicznej

Joanna Świderska

 

 

Godziny pracy psychologa szkolnego

Dzień

Godziny

Poniedziałek

9.00 - 12.00

Wtorek

8.00 - 11.00

Środa

9.00 - 14.00

14.00 - 15.00

Dziecięca/Młodzieżowa
Grupa Terapeutyczna

Czwartek

12.00 - 15.00

Piątek

8.00 - 14.00

14.00 - 15.00 Dyżur dla rodziców

 

Godziny pracy Kierownika Obiektów Sportowych

Dzień

Godziny

Poniedziałek

16.30 - 18.00

Wtorek

9.30 - 11.30

Środa

16.30 - 18.00

Czwartek

9.30 - 11.00

Piątek

17.00 - 18.00