Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szostek

WICEDYREKTOR

mgr Anna Wierzbicka

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Pietrusiak

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Jagiełło

Marzenna Kolasiuk

Agnieszka Krusińska

Mariola Miłosz

Małgorzata Łasisz

Marzena Pietrusiak

Anna Stępnik

Joanna Żółkowska

Dorota Łazuga

Urszula Wereszko

Język polski

Mariola Świderska

Anna Wierzbicka

Hanna Okrzos

Edyta Wilkiewicz-Rząsa

Marta Powierża

Iwona Moskwiak

Język angielski

Ewa Radzikowska

Sławomir Szostak

Agata Hryciuk

Aneta Rosa

Mariola Sandurska

Aleksandra Łęczycka

Język niemiecki

Ewa Kloge

Matematyka

Agnieszka Dąbrowska

Małgorzata Szostek

Magdalena Rozbicka

Agnieszka Balas

Anna Nowak

Katarzyna Kosyl

Przyroda/biologia

Joanna Celińska

Wanda Olkowska

Geografia

Wanda Olkowska

Fizyka

Edyta Ilczuk

Magdalena Rozbicka

Chemia

Edyta Ilczuk

Historia

Marek Biarda

Małgorzata Woźnica

Informatyka

Mariola Bolesta

Agnieszka Balas

Karolina Kudelska

Wychowanie fizyczne

Iwona Kokoszkiewicz

Janusz Maciejewski

Tomasz Stańczuk

Maria Mitrzak

Łukasz Kosieradzki

Łukasz Litwiniuk

Arkadiusz Mazurkiewicz

Muzyka

Iwona Moskwiak

Plastyka

Anna Wyrębiak

Zajęcia techniczne

Anna Wyrębiak

Anna Celińska

Religia

Katarzyna Suchoń

Bożena Redzik

Elżbieta Rymuza 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Anna Celińska

Doradztwo zawodowe

Monika Mikołajczyk

Wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Kosyl

Katarzyna Suchoń

Małgorzata Łasisz

Świetlica

Małgorzata Hryciuk

Alicja Skudniewska

Edyta Sternik

Dorota Suchożebska

Anna Pietrasik

Magdalena Bojarska

Iwona Konopka

Teodora Woźniak

Biblioteka

Małgorzata Gruda

Hanna Krupa

Olimpia Łęczycka

Pedagog

Antoni Szczygieł

Psycholog

Monika Bosek-Wadas

Pedagog specjalny, terapeuta

Anna Celińska

Monika Mikołajczyk

Małgorzata Lewtak

Anna Komar 

Milena Malczuk-Tchórzewska

Justyna Seredzińska

Agnieszka Nasiłowska-Trusińska

Beata Kalinowska

Małgorzata Bartoszek

Anna Prokurat

Anna Siliwoniuk

Monika Każmierczak

Anna Jasieńczuk