Nauczyciele

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szostek

WICEDYREKTOR

mgr Anna Wierzbicka

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Pietrusiak

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Jagiełło,

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Marzenna Kolasiuk, 

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Barbara Krajewska, 

czw., s 025, godz. 13.35 - 14.20

Agnieszka Krusińska, 

wt., s 025, godz. 12.45 - 13.30

Mariola Miłosz, 

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Teodora Woźniak,

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Małgorzata Łasisz,

pon., s 103., godz. 12.45 - 13.30

Marzena Pietrusiak,

śr., pok. wicedyr., godz. 14.15 - 15.00

Anna Stępnik,

śr., s 031., godz. 15.15 - 16.00

Ewa Wróbel,

wt., s 34., godz. 8.55 - 9.40

Joanna Żółkowska,

śr., s 34., godz. 8.50 - 9.35

Anna Prokurat

pon., s 34, godz. 13.35 - 14.20

Język polski

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Halina Maliszewska,

pt., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Mariola Świderska, 

wt., s. 34, godz. 12.45 - 13.30

Anna Wierzbicka, 

pt., pok. wicedyr., godz. 15.00 - 15.45

Barbara Świerczewska

śr., s 19, godz. 9.50 - 10.35

Hanna Okrzos

pon., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Joanna Sterna

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Justyna Urban-Jędrzejewicz, 

czw., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Język angielski

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Ewa Radzikowska, 

pon., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Sławomir Szostak, 

czw., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Aleksandra Wilczyńska,

pon., s 34., godz. 9.50 - 10.35

Aneta Rosa

czw., s 14, godz. 13.35 - 14.20

Mariola Sandurska

pon., s 34, godz. 11.30 - 12.15

Agnieszka Nasiłowska-Trusińska

wt., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Język niemiecki

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Ewa Kloge

czw., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Matematyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Karolina Kudelska

pt., s 34., godz. 8.55 - 9.40

Agnieszka Dąbrowska

czw., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Anna Nowak, 

pon., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Małgorzata Wolska,

pon., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Małgorzata Szostek 

wt., pok. dyr., godz. 15.00 - 15.45

Magdalena Rozbicka

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Agnieszka Balas

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Przyroda

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Wanda Olkowska, 

śr., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Marek Szyba 

wt., s 34, godz. 14.25 - 15.10

Joanna Niczyporuk

wt., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Fizyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Edyta Ilczuk

wt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Chemia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Edyta Ilczuk

wt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Historia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Marek Biarda

śr., s 31, godz. 13.35 - 14.20

Małgorzata Woźnica

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Zajęcia komputerowe

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Karolina Kudelska,

pt., s 34., godz. 8.55 - 9.40

Mariola Bolesta 

śr., s 39, godz. 13.35 - 14.20

Agnieszka Balas

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Wychowanie fizyczne

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Janusz Bystrzycki, 

czw., p. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

Iwona Kokoszkiewicz, 

śr, p. n. wf., godz. 12.45 - 13.30

Janusz Maciejewski, 

czw., p. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

Arkadiusz Mazurkiewicz, 

pon., p. n. wf., godz. 11.45 - 12.30

Tomasz Stańczuk 

pon., pok. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

Maria Mitrzak

pon., p. n. wf., godz. 10.45 - 11.30

Łukasz Kosieradzki,

pt., pok. n. wf., godz.10.45 - 11.30

Łukasz Litwiniuk

pt., p. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

Karol Troć

pt., p. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

Muzyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Iwona Moskwiak

pon., s 44, godz. 8.55 - 9.40

Plastyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Wyrębiak

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Zajęcia techniczne

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Wyrębiak

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Anna Celińska

czw., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Religia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Urszula Łastawiecka, 

czw., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Bożena Redzik, 

śr., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Elżbieta Rymuza 

śr., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Klasy "0"

Alina Kąkol, 

 

Oddział dzieci przedszkolnych 4-5 latki

Magdalena Bojarska,

Monika Kaźmierczak

 

Świetlica

Małgorzata Hryciuk,

Alicja Skudniewska,

Edyta Sternik, 

Dorota Suchożebska,

Agnieszka Krusińska,

Anna Pietrasik

Biblioteka

Małgorzata Gruda,

Hanna Krupa,

Olimpia Łęczycka,

 

Pedagog

Antoni Szczygieł

wt., s 35, godz. 14.15 - 15.00

Psycholog

Monika Bosek-Wadas

pt., s 32, godz. 14.00 - 15.00

Pedagog specjalny

Edyta Laszuk

wt., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Anna Celińska,

czw., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Monika Mikołajczyk,

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Małgorzata Lewtak

czw., sala terap., godz. 11.45 - 12.30

Anna Komar

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Aleksandra Rek

pt., s 15, godz. 12.40 - 13.25

Milena Malczuk-Tchórzewska

pon., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Marlena Makłowicz-Fajkowska pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Nauczyciel terapii pedagogicznej

Małgorzata Bartoszek

 

Nauczyciel terapii psychologicznej

 

 

 

Godziny pracy Kierownika Obiektów Sportowych

Dzień

Godziny

Poniedziałek

16.30 - 18.00

Wtorek

9.30 - 11.30

Środa

16.30 - 18.00

Czwartek

9.30 - 11.00

Piątek

17.00 - 18.00