Nauczyciele

DYŻURY NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szostek

WICEDYREKTOR

mgr Anna Wierzbicka

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Pietrusiak

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Jagiełło,

wt., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Marzenna Kolasiuk, 

wt., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Agnieszka Krusińska, 

wt., s 025, godz. 10.45 - 11.30

Mariola Miłosz, 

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Teodora Woźniak,

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Małgorzata Łasisz,

pon., s 103, godz. 9.50 - 10.35

Marzena Pietrusiak,

czw., pok. wicedyr., godz. 14.15 - 15.00

Anna Stępnik,

wt., s 025, godz. 9.50 - 10.35

Ewa Wróbel,

wt., s 025, godz. 13.35 - 14.20

Joanna Żółkowska,

pt., s 025, godz. 11.40 - 12.25

Anna Prokurat,

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Urszula Wereszko pt., s 104, godz. 15.15 - 16.00

Język polski

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Halina Maliszewska,

śr., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Mariola Świderska, 

pt., s. 30, godz. 11.45 - 12.30

Anna Wierzbicka, 

pt., pok. 33, godz. 14.00 - 14.45

Hanna Okrzos

wt., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Justyna Urban-Jędrzejewicz, 

śr., s 19, godz. 12.45 - 13.30

Język angielski

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Ewa Radzikowska, 

wt., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Sławomir Szostak, 

czw., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Agata Hryciuk,

czw., s 34., godz. 9.50 - 10.35

Aneta Rosa

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Mariola Sandurska

wt., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Iwona Konopka wt., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Agnieszka Nasiłowska-Trusińska

śr., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Język niemiecki

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Ewa Kloge

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Matematyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Agnieszka Dąbrowska

pon., s 34, godz. 13.35 - 14.20

Anna Łaszczyk, 

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Małgorzata Wolska,

wt., s 53, godz. 13.35 - 14.20

Małgorzata Szostek 

wt., pok. dyr., godz. 15.15 - 16.00

Magdalena Rozbicka

pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Agnieszka Balas

śr., s 41, godz. 10.45 - 11.30

Przyroda

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Wanda Olkowska, 

czw., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Marek Szyba

czw., s 5, godz. 8.00 - 8.45

Joanna Niczyporuk

pt., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Fizyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Edyta Ilczuk

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Magdalena Rozbicka pt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Chemia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Edyta Ilczuk

pon., s 34, godz. 10.45 - 11.30

Historia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Marek Biarda

pon., s 31, godz. 9.50 - 10.35

Małgorzata Woźnica

czw., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Zajęcia komputerowe

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Mariola Bolesta

pon., s 38, godz. 8.55 - 9.40

Agnieszka Balas

śr., s 41, godz. 10.45 - 11.30

Wychowanie fizyczne

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Janusz Bystrzycki, 

pon., p. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

Iwona Kokoszkiewicz, 

czw, p. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

Janusz Maciejewski, 

śr., p. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

Arkadiusz Mazurkiewicz, 

pon., p. n. wf., godz. 11.45 - 12.30

Tomasz Stańczuk

pon., pok. n. wf., godz. 10.45 - 11.30

Maria Mitrzak

pon., s 34, godz. 13.35 - 14.20

Łukasz Kosieradzki,

śr., pok. n. wf., godz. 9.50 - 10.35

Łukasz Litwiniuk

pon., p. n. wf., godz. 8.55 - 9.40

Muzyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

 Iwona Moskwiak

wt., s 44, godz. 9.50 - 10.35

Plastyka

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Wyrębiak

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Iwona Moskwiak wt., s 44, godz. 9.50 - 10.35

Zajęcia techniczne

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Anna Wyrębiak

pon., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Anna Celińska

wt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Religia

NAUCZYCIELE

DYŻURY NAUCZYCIELI

Urszula Łastawiecka, 

pon., s 34, godz. 13.35 - 14.20

Bożena Redzik, 

czw., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Elżbieta Rymuza 

czw., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Klasy "0"

Barbara Krajewska, 

 

Oddział dzieci przedszkolnych 4-5 latki

Magdalena Bojarska,

Monika Kaźmierczak

 

wt., s 104, godz. 8.00 - 8.45

Świetlica

Małgorzata Hryciuk,

Alicja Skudniewska,

Edyta Sternik, 

Dorota Suchożebska,

Joanna Niczyporuk,

Olimpia Łęczycka,

Anna Pietrasik

Biblioteka

Małgorzata Gruda,

Hanna Krupa,

Olimpia Łęczycka

 

Pedagog

Antoni Szczygieł

pon., pok. pedag.,
godz. 14.15 - 15.00

Psycholog

Monika Bosek-Wadas

pt., pok. psych., godz. 14.00 - 14.45

Pedagog specjalny,

terapeuta

Edyta Laszuk

śr., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Anna Celińska,

wt., s 34, godz. 9.50 - 10.35

Monika Mikołajczyk,

czw., s 21, godz. 8.55 - 9.40

Małgorzata Lewtak

pon., s 34, godz. 12.45 - 13.30

Anna Komar

czw., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Aleksandra Rek

pt., s 57, godz. 11.45 - 12.30

Milena Malczuk-Tchórzewska

śr., s 34, godz. 11.45 - 12.30

Justyna Seredzińska śr., s 34, godz. 8.55 - 9.40

Małgorzata Bartoszek

wt., sala terap., godz. 11.45 - 12.30

 

Godziny pracy Kierownika Obiektów Sportowych
w roku szkolnym 2019/2020

Dzień

Godziny

Poniedziałek

10:00 - 11:00
11:45 -
 12:30

Wtorek

15:10 - 16:40

Środa

10:00 - 12:00

Czwartek

15:10 - 16:40

Piątek

10:00 - 11:30
15:30 - 16:15