Nauczyciele

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Szostek

WICEDYREKTOR

mgr Anna Wierzbicka

WICEDYREKTOR

mgr Marzena Pietrusiak

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Jagiełło

Marzenna Kolasiuk

Agnieszka Krusińska

Mariola Miłosz

Małgorzata Łasisz

Marzena Pietrusiak

Anna Stępnik

Ewa Wróbel

Joanna Żółkowska

Dorota Łazuga

Urszula Wereszko

Język polski

Mariola Świderska

Anna Wierzbicka

Hanna Okrzos

Edyta Wilkiewicz- Rząsa

Marta Powierża

Język angielski

Ewa Radzikowska

Sławomir Szostak

Agata Hryciuk

Aneta Rosa

Mariola Sandurska

Agnieszka Nasiłowska-Trusińska

Aleksandra Wilczyńska

Język niemiecki

Ewa Kloge

Matematyka

Agnieszka Dąbrowska

Małgorzata Wolska

Małgorzata Szostek

Magdalena Rozbicka

Agnieszka Balas

Anna Nowak

Małgorzata Wolska

Katarzyna Kosyl

Przyroda

Wanda Olkowska

Marek Szyba

Joanna Niczyporuk

Fizyka

Edyta Ilczuk

Magdalena Rozbicka

Chemia

Edyta Ilczuk

Historia

Marek Biarda

Małgorzata Woźnica

Zajęcia komputerowe

Mariola Bolesta

Agnieszka Balas

Wychowanie fizyczne

Janusz Bystrzycki

Iwona Kokoszkiewicz

Janusz Maciejewski

Tomasz Stańczuk

Maria Mitrzak

Łukasz Kosieradzki

Łukasz Litwiniuk

Muzyka

Iwona Moskwiak

Plastyka

Anna Wyrębiak

Iwona Moskwiak

Zajęcia techniczne

Anna Wyrębiak

Anna Celińska

Religia

Urszula Łastawiecka

Bożena Redzik

Elżbieta Rymuza 

Klasy "0"

Barbara Krajewska

Roczny oddział przedszkolny

Magdalena Bojarska

Barbara Krajewska

Świetlica

Małgorzata Hryciuk

Alicja Skudniewska

Edyta Sternik

Dorota Suchożebska

Joanna Niczyporuk

Olimpia Łęczycka

Anna Pietrasik

Iwona Konopka

Teodora Woźniak

Biblioteka

Małgorzata Gruda

Hanna Krupa

Olimpia Łęczycka

Pedagog

Antoni Szczygieł

Psycholog

Monika Bosek-Wadas

Pedagog specjalny, terapeuta

Edyta Laszuk

Anna Celińska

Monika Mikołajczyk

Małgorzata Lewtak

Anna Komar 

Milena Malczuk-Tchórzewska

Justyna Seredzińska

Małgorzata Bartoszek

Sylwia Konińska

Anna Prokurat

Anna Siliwoniuk

Monika Każmierczak

Aleksandra Karpowicz

Biblioteka

Małgorzata Gruda

Hanna Krupa

Olimpia Łęczycka

Pedagog

Antoni Szczygieł

Psycholog

Monika Bosek-Wadas

Pedagog specjalny, terapeuta

Edyta Laszuk

Anna Celińska

Monika Mikołajczyk

Małgorzata Lewtak

Anna Komar 

Milena Malczuk-Tchórzewska

Justyna Seredzińska

Małgorzata Bartoszek