Doradztwo zawodowe

 

 Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe to proces doradzania, w którym to doradca zawodowy pomaga dzieciom, nastolatkom lub dorosłym w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy. Jest to pomoc w odnajdywaniu swoich mocnych stron i predyspozycji, aby umożliwić optymalny wybór lub zmianę zatrudnienia. W szkole podstawowej doradztwo zawodowe skupia się na doradzeniu uczniom w wyborze odpowiedniej ścieżki edukacyjnej (wybór odpowiedniej szkoły ponadpodstawowej) w celu zwiększenia szans zdobycia odpowiedniego wykształcenia, a następnie pracy w wymarzonym zawodzie.

Główne cele doradztwa zawodowego

 1. Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania odpowiednich decyzji edukacyjnych.

 2. Pomoc w dostrzeżeniu mocnych stron i predyspozycji uczniów.

 3. Gromadzenie i udostępnianie uczniom informacji o współczesnym rynku pracy i systemie edukacji.

 4. Zachęcanie do przeanalizowania oferty edukacyjnej adekwatnej do potrzeb ucznia.

 5. Zapoznanie uczniów z trudnościami na rynku pracy takimi jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, mobilność zawodowa i adaptacja do nowych warunków pracy.

Adresaci podejmowanych działań związanych
z doradztwem zawodowym

Podejmowane działania będą kierowane do trzech  grup adresatów:

 • uczniów,
 • rodziców
 • wychowawców

Przykłady działań kierowanych do uczniów:

 1. Prowadzenie zajęć grupowych w klasach starszych zgodnie z poniższą tematyką:

 • poznawanie swoich mocnych stron i predyspozycji zawodowych,

 • zapoznawanie uczniów z oferta zawodów i współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy,

 • zapoznanie uczniów z system edukacji w Polsce,

 • uświadomienie uczniom potrzeby ciągłego doskonalenia się,

 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

 1. Udzielanie porad i konsultacji indywidualnych według potrzeb uczniów.

 2. Pomaganie uczniom w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych w procesie poszukiwania  pracy.

 3. Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu własnych zasobów np. poprzez udział w konkursach dotyczących doradztwa zawodowego.

 4. Określanie potencjału edukacyjno-zawodowego za pomocą dostępnych testów.

 5. W miarę możliwości organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów.

 6. Stwarzanie okazji do udziału w wydarzeniach takich jak np. targi edukacyjne.

 7. Umożliwianie udziału w spotkaniach informacyjnych z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych.

 8. W miarę możliwości informowanie o ofercie kształcenia w szkołach średnich

 9. Wspieranie uczniów w przygotowaniu Indywidualnych Planów Działania (IPD).

 10. Organizowanie spotkań z inspirującymi osobami (pasjonatami, autorami innowacyjnych rozwiązań – młodymi ludźmi, którzy odnieśli sukces zawodowy).

 11. Organizowanie wycieczek mający na celu zapoznanie z ciekawymi zawodami.

 12. Umożliwienie dostępu do informacji edukacyjno-zawodowej poprzez strony internetowe szkoły, szkolne konto Facebooka, e-dziennik.

Przykłady działań kierowanych do rodziców:

 1. Informowanie o targach edukacyjnych organizowanych na terenie Siedlec.
 2. Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych za pomocą dziennika Librus.
 3. Włączanie rodziców w szkolne działania związane z orientacją zawodową i doradztwem zawodowym np. zapraszanie rodziców do prezentacji własnego zawodu uczniom klas starszych.
 4. Organizacja konkursów związanych z różnymi zawodami.
 5. Organizacja targów szkół średnich pt. „Krok w świadomą przyszłość”.

Preorientacja zawodowa i doradztwo zawodowe
dla uczniów jest realizowane:

 1. W czasie grupowych zajęć związanych z doradztwem zawodowym.
 2. W czasie: zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami, prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców – m.in. na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, godzinach wychowawczych i innych zajęciach, a także w formie indywidualnych porad i konsultacji prowadzonych przez doradcę zawodowego
 3. Podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych na terenie szkoły (jak np. projekty edukacyjne, spotkania z rodzicami, konkursy) lub poza nią (np. udział w targach edukacyjnych).

Zapraszam uczniów klas VII i VIII  oraz zainteresowanych rodziców na indywidualne spotkania z doradcą zawodowym   /po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Spotkania mogą odbywać się w formie on-line na Temsach lub stacjonarnej w szkole.

 692-100-619 – Monika Mikołajczyk

 

Proponowana literatura dla ucznia:

 • Zawody przyszłości. Planowanie kariery w zgodzie z predyspozycjami

Łuba MałgorzataDutkiewicz AgataŁuczak PatrycjaOleksa KarolinaMisiak DawidSołtysiak Mateusz

 • Poradnictwo zawodowe Danie Kukla, Wioleta Duda

 • 7 nawyków skutecznego nastolatka Covey S.

 • Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego Górczyński M., Obidniak D., Pfeiffer A., Suliga M

 • Chcę być kimś. Cz. 1,2,3, Zawadka M.

Ciekawe stronki dla uczniów:

Poznaj swoją osobowość zawodową:

https://www.youtube.com/watch?v=9KtiF-UMz6s

Podsumowanie wiedzy o sobie: https://www.youtube.com/watch?v=tTRvWhGRBbA

Przymiarka do wyboru zawodu: https://www.youtube.com/watch?v=KrC8g5sBGfg

Zawody, co warto o nich wiedzieć: https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc

Czy współpraca się opłaca:

https://www.youtube.com/watch?v=eFaIE6Nczh0

Stres wróg czy przyjaciel ?

https://www.youtube.com/watch?v=7Tg81LhIFTU

Motywacja:

https://www.youtube.com/watch?v=iwvWiCpDNks

Krok za krokiem, czyli nie od razu Kraków zbudowano: https://www.youtube.com/watch?v=_M5z21D35-Q o celach i planach edukacyjno- zawodowych

Decyzje szanse czy ograniczenia: https://www.youtube.com/watch?v=62fFT6NvdKQ

Mocne i słabe strony: https://www.youtube.com/watch?v=wKdGMIivbm8

Eliksir motywacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=3pQMtdrpwqw

Doradztwo Zawodowe Winda do kariery cz. 1: https://www.youtube.com/watch?v=3pQMtdrpwqw

Doradztwo Zawodowe Winda do kariery cz. 2: https://www.youtube.com/watch?v=EbKiyW4vT-4

Cyrk motyli: https://www.youtube.com/watch?v=BoohNb-BPPw

Mapa Karier: https://mapakarier.org/

Jak budować pierwsze wrażenie – autoprezentacja: https://www.youtube.com/watch?v=jAO5mTuqr9Q

Bezcenny Dar: https://www.youtube.com/watch?v=2h4rrWhRWaQ

Kobiece czy męskie zawody ? https://www.youtube.com/watch?v=OxMz9Y2fU0I

Trzy cechy dobrego mówcy: https://www.youtube.com/watch?v=b1urnwSkE6E

Bezbłędna Rozmowa kwalifikacyjna: https://www.youtube.com/watch?v=gGRfIQp937g

6 sposobów na szacunek u innych: https://www.youtube.com/watch?v=C3aUYkTFq8g

Komunikacja- doradztwo zawodowe: https://www.youtube.com/watch?v=Ez-mVSDhkW8

Przedsiębiorczość – komunikacja: https://www.youtube.com/watch?v=SjyWKE4Buww

Przedsiębiorczość – zarządzanie czasem: https://www.youtube.com/watch?v=FmkgyM8d-eI

Doradztwo zawodowe – pokaż się ! https://www.youtube.com/watch?v=YK1uvAo2RNo

Doradztwo zawodowe – asertywność: https://www.youtube.com/watch?v=Yvm8y9BReiI

O Polskiej Ramie Kwalifikacji: https://www.youtube.com/watch?v=_2ML6Y7bfO4

Animacja o sektorowych ramach kwalifikacji: https://www.youtube.com/watch?v=hvJeoHRtTUc

Kwalifikacje rynkowe: https://www.youtube.com/watch?v=dBYJsVl5joE

Nowe możliwości Rozwoju zawodowego – era walidacji:

https://www.youtube.com/watch?v=RhW5C8_VVso

Współczesny Rynek Pracy: https://www.youtube.com/watch?v=TUrrCf4NoVc

Prawo popytu i podaży: https://www.youtube.com/watch?v=q2QfyZuU4bk

„Zawód w cenie” film na stronie Telewizji Polskiej: https://vod.tvp.pl/kolekcja/to-sie-nie-nudzi,47078659