Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Miło nam poinformować, że udział naszej szkoły w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” zakończył się sukcesem i zdobyciem certyfikatu.

Celem projektu było wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w realizację projektu i wykonywanie zadań. Koordynatorzy: M. Kaźmierczak, M. Bojarska, A. Balas.

Certyfikat udziału w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym -Z kulturą mi do twarzy- dla Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach
Skip to content