front budynku szkoły

Rada rodziców

Drodzy Rodzice!

Wiemy, że zależy nam na szczęściu naszych dzieci, pragniemy by w szkole były bezpieczne, radosne, bezstresowo zdobywały wiedzę i czynnie uczestniczyły w szkolnym życiu.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc i doskonalenie statutowej działalności szkoły. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszów pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele:

– dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym;

– dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;

– zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych;

– zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;

– renowację wyposażenia sal lekcyjnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

Aby nasze plany mogły być zrealizowane, musimy posiadać na to odpowiednie środki.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniając i wzbogacając szkolne życie.

WSZELKIE PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA DOBRO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SĄ MILE WIDZIANE.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
w Siedlcach, ul. Wiśniowa 5
80919400070000226420000010

Zebrania Rady Rodziców odbędą się:

20.09.2023 r., o godz. 17:00 w sali nr 6

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 20223/2024 tj. …


II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
list

PDF – 236 KB


Regulamin Rady Rodziców

PDF – 483 KB


Klauzula Informacyjna RODO

PDF – 411 KB


UCHWAŁA nr 05/2022/2023 w sprawie uchwalenia zmian do zasad przyznawania nagród uczniom w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 367 KB


Uchwała z dnia 11 września 2019 r. w sprawie określenia wysokości dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

PDF – 533 KB


Uchwała z dnia 11 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 355 KB


Uchwała z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

PDF – 927 KB

Skip to content