front budynku szkoły

Podręczniki

Uczniowie klas I, II III, IV, V, VI, VII i VIII otrzymają podręczniki i zeszyt ćwiczeń bezpłatnie. Rodzice we własnym zakresie kupują jedynie podręcznik do nauki religii.

Edukacja wczesnoszkolna

PDF – 124 KB


Rok szkolny 2021/2022 Klasy 4-8

klasa IV

PDF – 214 KB


klasa V

PDF – 215 KB


klasa VI

PDF – 216 KB


klasa VII

PDF – 221 KB


klasa VIII

PDF – 221 KB

Skip to content