front budynku szkoły

Świetlica

Świetlica w naszej szkole obejmuje opieką uczniów z klas I-III. Czynna jest w dni pracy dydaktyczno-wychowawczo opiekuńczej szkoły w godz. 7:30 –17:00, tel. 25 7943693. Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed lekcjami i po lekcjach w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, sprzyjających  rozwojowi ich aktywności poznawczej i twórczej, odrobienia prac domowych oraz zabawy w gronie rówieśników. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,  wyrażania swoich potrzeb i uczuć, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Nasza świetlica zajmuje trzy pomieszczenia na trzecim piętrze i dwa pomieszczenia na pierwszym piętrze. Sale są urządzone funkcjonalnie, wyposażone w sprzęt audiowizualny, gry planszowe, stolikowe, klocki, zabawki do zabaw tematycznych. Rodzice odbierają dzieci za pośrednictwem wideotelefonu.


Aktualności

  • TEATRZYK KAMISHIBAI
    13 listopada świetliczaki wzięły udział w ciekawych zajęciach w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej. Uczniowie wysłuchali historii „Misiowe wiadomości – niedźwiedź brunatny”, która została przedstawiona w teatrzyku kamishibai. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek o niedźwiedziu brunatnym, żyjącym w polskich górach,…
  • ŚWIETLICZAKI W SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK”
    17 listopada uczniowie świetlicy szkolnej odwiedzili salę edukacyjną „Ognik” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Podczas zajęć dzieci poznały specyfikę pracy strażaka, poszerzyły swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zapoznały się z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia…
  • DZIEŃ JEŻA
    10 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Jeża. Głównym celem Dnia Jeża jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony tych zwierząt jako gatunku narażonego na wyginięcie. Z tej okazji w świetlicy odbyły się zajęcia tematyczne, w czasie których świetliczaki, podejmując różnorodne aktywności,…
  • GALERIA PRAC SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY „DOTYK JESIENI”
Skip to content