front budynku szkoły

Świetlica

Świetlica w naszej szkole obejmuje opieką uczniów z klas I-III. Czynna jest w dni pracy dydaktyczno-wychowawczo opiekuńczej szkoły w godz. 7:30 – 16:30, tel. 25 7943693.


Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki przed lekcjami i po lekcjach w miłej i przyjaznej atmosferze. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, sprzyjających  rozwojowi ich aktywności poznawczej i twórczej, zjedzenia ciepłego posiłku, odrobienia prac domowych oraz zabawy w gronie rówieśników. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami,  wyrażania swoich potrzeb i uczuć, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Nasza świetlica zajmuje cztery pomieszczenia na trzecim piętrze. Sale są urządzone funkcjonalnie, wyposażone w sprzęt audiowizualny, gry planszowe, stolikowe, klocki, zabawki do zabaw tematycznych. Dzieci mają stale do dyspozycji dystrybutor wody mineralnej. Rodzice odbierają dzieci za pośrednictwem wideotelefonu.

Aktualności

Skip to content