front budynku szkoły

Dla uczniów i rodziców

Aktualności dla uczniów i rodziców


Ubezpieczenie

Ubezpieczyciel: Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group
Zakres ubezpieczenia

PDF – 429 KB


Osoby i instytucje pomagające rodzinie i ofiarom przemocy

PDF – 205 KB


CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE PRAWIDŁOWEMU ROZOWJOWI DZIECKA – mgr Agnieszka Dmowska – psycholog Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siedlcach

PDF – 96,7 KB


Kuratorium Oświaty w Warszawie

Pismo dotyczy: wprowadzania do szkół i placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym

PDF – 108 KB


Informacja na temat potencjalnych zagrożeń związanych ze stosowaniem elektronicznych papierosów

PDF – 334 KB

W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2019 r. dotyczącego zapewnienia uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę, w celu wzmocnienia współpracy między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy „anonimową skrzynkę na sygnały”, która znajduje się w holu na parterze szkoły (łącznik prowadzący do bloku sportowego).

Dyrektor szkoły

Małgorzata Szostek


List Pani Ireny Koźmińskiej do rodziców

PDF – 282 KB


Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie,

w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zabezpieczenie Państwa Dziecka przed skutkami zachorowań na choroby zakaźne (…)”

List Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie szczepień ochronnych na odrę

PDF – 262 KB


Szanowni Państwo,

jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w internecie – 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało o tym fakcie nikogo*; z roku na rok rożnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online

Zapraszamy na spotkanie w trakcie którego zainaugurujemy nową kampanię społeczną „Uważni Rodzice”. Ogłoszenie kampanii będzie połączone z debatą z udziałem ekspertów, blogerów i rodziców nt. roli rodzicielskiej uważności w ochronie dzieci przed zagrożeniami online.

Inauguracja kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę „Uważni rodzice” odbędzie się 23 listopada o godz. 10:00 w Kinie Atlantic w Warszawie. Program wydarzenia znajdą Państwo w zaproszeniu.

Zachęcamy do udziału. Na miejscu będzie możliwość przeprowadzenia rozmowy z autorami kampanii oraz ekspertami uczestniczącymi w debacie.
Zapisy: https://www.edukacja.fdds.pl/?link=15989

Zaproszenie na inaugurację kampanii społecznej „Uważni Rodzice”

PDF – 261 KB

Skip to content