Rekrutacja

Informacja dla Rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo!

Listy uczniów klas I znajdują się w wejściu głównym do szkoły. Wszelkie informacje dotyczące spraw organizacyjnych otrzymają Państwo od wychowawców dnia 4 września 2023 r. podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego (harmonogram rozpoczęcia pojawi się w odrębnym ogłoszeniu).

REKRUTACJA DO KLASY I
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

PDF 228KB

Zapisy do klasy I na rok szkolny 2023/2024 odbędą się w okresie

od 8 maja 2023 r.(od godz. 8.00) do 22 maja 2023 r. (do godz. 15.00).

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu elektronicznego zgodnie z harmonogramem (Załącznik do zarządzenia nr 26/2023 Prezydenta Miasta Siedlce)

Link do strony naboru: www.siedlce.podstawowe.vnabor.pl Na stronie rekrutacyjnej należy wypełnić wniosek: obwodowy lub kandydat spoza obwodu oraz stosowne załączniki. Wydrukowane i podpisane  przez  obojga rodziców dokumenty prosimy złożyć w szkole.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

PDF 413 KB

Wykaz jednostek do wykonywania badań lekarskich

PDF 6 MB

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły – 2023

PDF 208 KB

PDF 106 KB

Skip to content