front budynku szkoły

Stołówka

Zapraszamy na smaczne i zdrowe obiady do stołówki szkolnej. Jadłospis układamy w oparciu o wytyczne Instytutu Żywności i Żywienia.

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

10:35 – 13:35

Proszę o wypełnianie kart zgłoszeniowych na obiady na rok 2021/2022 i złożenie jej do dnia 10.06.2021r. Kartę można przesłać drogą elektroniczną na adres intendent@sp11.siedlce.pl bądź przekazać pracownikom portierni.


Informacja dotycząca alergenów

PDF – 92KB

Skip to content