front budynku szkoły

Nauczyciele

Dyrektor Szkoły

mgr Małgorzata Szostek

Wicedyrektor

mgr Anna Wierzbicka

Wicedyrektor

mgr Marzena Pietrusiak


Edukacja wczesnoszkolna
 • Anna Jagiełło
 • Marzenna Kolasiuk
 • Agnieszka Krusińska
 • Mariola Miłosz
 • Małgorzata Łasisz
 • Marzena Pietrusiak
 • Anna Stępnik
 • Joanna Żółkowska
 • Dorota Łazuga
 • Monika Kazimierczak
Język angielski
 • Ewa Radzikowska
 • Sławomir Szostak
 • Agata Hryciuk
 • Aneta Rosa
 • Mariola Sandurska
 • Aleksandra Łęczycka
Matematyka
 • Agnieszka Dąbrowska
 • Agnieszka Balas
 • Anna Nowak
 • Katarzyna Kosyl
 • Karolina Kudelska
Chemia
 • Edyta Ilczuk
Wychowanie Fizyczne
 • Iwona Kokoszkiewicz
 • Janusz Maciejewski
 • Tomasz Stańczuk
 • Maria Mitrzak
 • Łukasz Kosieradzki
 • Łukasz Litwiniuk
 • Arkadiusz Mazurkiewicz
Plastyka
 • Anna Wyrębiak
Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Anna Celińska
 • Monika Mikołajczyk
Doradztwo zawodowe
 • Monika Mikołajczyk
Świetlica
 • Małgorzata Hryciuk
 • Alicja Skudniewska
 • Edyta Sternik
 • Dorota Suchożebska
 • Anna Pietrasik
 • Magdalena Bojarska
 • Iwona Konopka
Pedagog
 • Antoni Szczygieł
Pedagog specjalny, terapeuta
 • Anna Celińska
 • Monika Mikołajczyk
 • Małgorzata Lewtak
 • Anna Komar
 • Milena Malczuk-Tchórzewska
 • Justyna Seredzińska
 • Agnieszka Nasiłowska-Trusińska
 • Beata Kalinowska
 • Małgorzata Bartoszek
 • Anna Prokurat
 • Ewelina Mucha
 • Mariola Dąbrowska
Język polski
 • Mariola Świderska
 • Anna Wierzbicka
 • Edyta Wilkiewicz-Rząsa
 • Iwona Moskwiak
 • Marta Kun
Język niemiecki
 • Ewa Kloge
Przyroda/biologia
 • Joanna Celińska
 • Wanda Olkowska
Geografia
 • Wanda Olkowska
Fizyka
 • Edyta Ilczuk
Historia
 • Marek Biarda
 • Małgorzata Woźnica
Informatyka
 • Mariola Bolesta
 • Agnieszka Balas
 • Karolina Kudelska
Muzyka
 • Iwona Moskwiak
Zajęcia techniczne
 • Anna Wyrębiak
 • Anna Celińska
Religia
 • Urszula Łastawiecka
 • Bożena Redzik
 • Elżbieta Rymuza
Wychowanie do życia w rodzinie
 • Katarzyna Suchoń
 • Małgorzata Łasisz
Biblioteka
 • Małgorzata Gruda
 • Hanna Krupa
 • Olimpia Łęczycka
Psycholog
 • Monika Bosek-Wadas
Skip to content