XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

17 listopada w naszej szkole odbył się XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
W tym dniu uczniowie mieli okazję do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia
w ciekawy, zabawny i niebanalny sposób. W czasie Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia egzaminatorami byli uczniowie klas: VI a i VI d, którzy przeprowadzali sprawdzanie wiedzy z tego zakresu u swoich starszych i młodszych kolegów, a także u chętnych nauczycieli. Przerwy były pełne dobrych emocji. Komisje prowadziły rozgrywki także na świetlicy szkolnej. Ze znajomości tabliczki zostali przepytani wszyscy chętni uczestnicy. Każdy, kto pomyślnie zdał egzamin, otrzymał certyfikat i naklejkę, potwierdzając swoje umiejętności z zakresu tabliczki mnożenia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie☺

Karolina Kudelska, Justyna Seredzińska, Edyta Laszuk, Agnieszka Balas, Katarzyna Kosyl

Skip to content