ŚWIETLICZAKI W SALI EDUKACYJNEJ „OGNIK”

17 listopada uczniowie świetlicy szkolnej odwiedzili salę edukacyjną „Ognik” w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach. Podczas zajęć dzieci poznały specyfikę pracy strażaka, poszerzyły swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zapoznały się z zasadami postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Świetliczaki mogły również zobaczyć wozy strażackie oraz sprzęt będący na ich wyposażeniu.

Skip to content