Projekt „Niepodległa”

klasy I – III

10 listopada obchodziliśmy w naszej szkole niezwykle ważną uroczystość, jaką była  104. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczniowie z klas I – III przez cały poprzedzający tydzień brali udział w projekcie „Niepodległa”. Dzięki zaangażowaniu i współpracy wszystkich dzieci i wychowawców, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

  • klasy pierwsze wykonały różnymi technikami przepiękne prace plastyczne, przedstawiające polskie symbole narodowe;
  • klasy drugie napisały wzruszające listy do Polski;
  • klasy trzecie- jako najstarsze, wykonały plakaty przedstawiające ojców niepodległości.

Dzieci wzięły też udział w konkursie na najpiękniejszą kokardę narodową oraz pracę plastyczną pt. „Piękna nasza Polska cała”. Wszyscy uczniowie z klas I przez cały tydzień uczyli się piosenki pt. „Jesteśmy Polką i Polakiem”, a uczniowie z klas II i III piosenki naszego siedleckiego zespołu Mała Orkiestra  Dni Naszych pt. „Piosenka młodego patrioty”.

Oprócz powyższych odbyło się spotkanie, na które zaprosiliśmy Panią Dyrektor Małgorzatę Szostek i Panią Dyrektor Marzenę Pietrusiak. Korytarz był pięknie udekorowany. Uroczystość rozpoczęliśmy od zaśpiewania przygotowanych piosenek. Następnie porozmawialiśmy  o Święcie Niepodległości. Dzieci wykazały się szczegółową wiedzą zdobytą podczas lekcji na temat Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Doskonale wiedziały, że Polska była pod zaborami przez 123 lata. Zaprezentowały też wiedzę dotyczącą postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego działań. Potrafiły także wymienić powody, dla których obchody uroczystości z okazji 11 Listopada są tak ważne dla każdego Polaka. Potrafiły także odnieść się do słów patrona szkoły w kontekście wolności Ojczyzny.

Zebrani doszli do wniosku, że wolność i niepodległość zaczyna się od zgodnych zabaw w szkole i na podwórku, wzajemnym szacunku również dla języka ojczystego.

Kolejnym elementem spotkania było obejrzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej sondy pt. „Co to jest Niepodległość?” i „ Kto to jest Patriota?” oraz rozwiązywanie quizu wiedzy o Polsce i Siedlcach.

O godzinie 11:11 cała społeczność szkolna zjednoczyła się w postawie patriotycznej odśpiewując  hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”.

Uczestnicy konkursu plastycznego zostali nagrodzeni dyplomami. Wszystkie te piękne prace oraz wystawę poświęconą Ojcom Niepodległości możemy cały czas oglądać na korytarzu szkolnym.

Marzenna Kolasiuk, Dorota Łazuga, Anna Jagiełło

Skip to content