OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY EKO LUDEK

W roku szkolnym 2022/2023 nasza świetlica, we współpracy z klasami I a i II c, będzie brała udział w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego EKO LUDEK.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na konieczność dbania o środowisko. Uczniowie będą mieli możliwość aktywnie uczestniczyć w realizacji zadań projektowych, dzięki czemu w ciekawy sposób pogłębią swoją wiedzę dotyczącą otaczającego ich świata.

Magdalena Bojarska, Iwona Konopka, Anna Stępnik, Mariola Miłosz

Plakat Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego. Plakat przedstawia: nazwę i logo projektu, cel projektu, imiona i nazwiska organizatorów oraz patronat medialny.
Skip to content