Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ”Z kulturą mi do twarzy”

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury w szerokim zakresie.

Plakat informacyjny Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”. Plakat przedstawia: nazwę i logo projektu, główny cel projektu, imię i nazwisko autorki projektu, nazwy osób i instytucji współpracujących z organizatorem, nazwy instytucji, które objęły projekt patronatem.
Skip to content