Podobny obraz

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach przystąpiły w listopadzie do Ogólnopolskiego Konkursu "Przedszkole Talentów". Celem konkursu było rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań i talentów. Oddziały przedszkolne przystępując do konkursu przyjęły zadania, których wykonanie było oceniane przez jury w skali 1-10.

Dzięki realizacji wszystkich zadań oddziały przedszkolne otrzymały certyfikat ,,Przedszkole talentów''.

 

Oddziały przedszkolne w okresie od 14 grudnia 2017 roku do 15 czerwca 2018 roku wykonywały zadania przewidziane regulaminem konkursu „Przedszkole Talentów”  w sposób następujący:

 

Zadanie 1.

Przeprowadzenie dnia talentu w przedszkolu, podczas którego dzieci będą mogły zaprezentować swoje talenty, np. muzyczne, taneczne, gimnastyczne, plastyczne…

 

Dzień Talentów w oddziałach przedszkolnych odbył się 28 maja 2018 roku. W tym dniu dzieci miały okazję zaprezentować  swoje pasje i zainteresowania.

Obchody Dnia Talentów w naszych oddziałach przedszkolnych to nie tylko okazja do zaprezentowania swoich umiejętności, rozwijania zainteresowań, zdolności, ale również do dobrej zabawy, integrującej społeczność przedszkolną.

 

Zadanie 2.

Przedszkolne mistrzostwa w grach edukacyjnych” - zorganizowanie gier i zabaw kształtujących umiejętność dodawania i odejmowania u dzieci.

Dzieci z oddziałów przedszkolnych  doskonaliły umiejętności matematyczne i społeczne poprzez różnorodne gry i zabawy edukacyjne. Przygotowanych zostało kilka stanowisk z grami m.in. klasy, domino liczbowe, skojarzenia, ćwiczymy pamięć, kolorowe patyczki, liczmany, puzzle matematyczne, figury geometryczne oraz maxi plansza „Kto pierwszy ”. Dzieci musiały wykonać kilka zadań ,w trakcie których liczyły, dodawały, odejmowały, tworzyły i porównywały zbiory, porównywały oraz segregowały przedmioty.

 

Zadanie 3.

Przeprowadzenie przedszkolnego konkursu recytatorskiego pod hasłem „Brzechwa i Tuwim dzieciom”.

Dnia 8 lutego 2018 r. w naszych oddziałach przedszkolnych odbył się konkurs recytatorski pt. „Brzechwa i Tuwim dzieciom”. Celem konkursu było przybliżenie dzieciom twórczości polskich poetów, popularyzacja literatury dziecięcej oraz wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

W przybliżeniu dzieciom młodszym twórczości J. Brzechwy i J. Tuwima pomogli również uczniowie klas 4-6. Starsi koledzy systematycznie odwiedzali dzieci z oddziałów przedszkolnych i w ciekawy sposób prezentowali i omawiali utwory poetów.

8 czerwca w grupie 3 – 4 latków z okazji Dnia Dziecka odbył się występ rodziców dla dzieci. Rodzice zaprezentowali utwór Juliana Tuwima „Rzepka”.

 

Zadanie 4.

Zorganizowanie wycieczki po okolicy pn.: „Poznaję swoje otoczenie”, która ma na celu wyuczenie nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach. 

 

W maju dzieci z oddziałów przedszkolnych wybrały się na spacer w celu wyuczenia nawyku wynajdywania charakterystycznych punktów, mogących ułatwić odnalezienie się w różnych miejscach.

 

Zadanie 5.

Kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka, ze wskazaniem sytuacji przyczynowo-skutkowej (np.: „kto pierwszy na mecie” – gra planszowa lub zajęcia ruchowe z wyścigami par; wysłuchanie słuchowiska, a następnie wskazanie kolejności zdarzeń na podstawie pytań opiekuna).

5 czerwca 2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły w turnieju  sportowym ,,Na sportowo zawsze zdrowo”. Celem spotkania było kształtowanie odporności emocjonalnej dziecka poprzez udział w zawodach sportowych i rywalizację z przeciwnikiem oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych poprzez aktywne spędzanie czasu.

25 maja 2018 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty podczas której dzieci 5 - 6 letnie zaprezentowały swój program taneczno – wokalno - recytatorski ,,Piękna nasza Polska cała”.

28 maja swój program artystyczny dla rodziców zaprezentowały dzieci 3 - 4 letnie.

Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają kształtować odporność emocjonalną i prezentować zdobyte  umiejętności.

 

Zadanie 6.

Poznaję kształty i figury geometryczne” – zaktywizowanie dzieci do rysowania i wyklejania figur ze wskazaniem wielkości przedmiotu.

 

W grupie 3 - 4 latków dzieci poznawały proste figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. Zajęcia o tej tematyce sprawiły maluchom wiele radości.

W grupie 5 – 6 latków dzieciom przypomniane zostały nazwy figur geometrycznych.  W zajęciach wykorzystano mozaikę geometryczną, dzięki której dzieci miały możliwość manipulowania figurami geometrycznymi, a także tworzenia z nich własnych kompozycji.

 Dzieci 5 - 6 letnie brały udział w konkursie plastycznym ,,Bajkowa postać z figur geometrycznych”. Podczas pracy przedszkolaki wykazały się niezwykłą pomysłowością i fantazją.

 

Zadanie 7.

Zainicjowanie zabawy „Mój mały sklep” mającej na celu przybliżenie wiedzy związanej z objętością i wagą danego przedmiotu/artykułu oraz ilością danych przedmiotów jednego rodzaju na półce, jak i klasyfikacją (rodzaj, barwa, wielkość, kształt, ciężar, warzywa i owoce, słodycze…).

 

W sali grupy 5 – 6 latków z inicjatywy pani Ali  powstał "sklepik spożywczy". Do wspólnej zabawy zaproszono dzieci z grupy 3 - 4 latków. Dzieci chętnie przyjmowały rolę kupujących i sprzedawcy. W toku tej zabawy przydały się umiejętności matematyczne.

 

Zadanie 8.

Dziecko w uporządkowanym świecie – dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu…

 

Przedszkolaki z obu grup systematycznie brały udział w zajęciach pt. „Dziecko w uporządkowanym świecie”. Zajęcia te miały na celu zapoznać i pomóc dzieciom dostrzec powtarzalność następujących po sobie: dni tygodni, pór roku oraz dat w kalendarzu. Dzieci poprzez zabawy na świeżym powietrzu, spacery i prace plastyczne poznawały charakterystyczne cechy pór roku.

 

Zadanie 9.

Przeprowadzenie zajęć w formie teatrzyku z wykorzystaniem zabawek przedszkolnych lub samodzielnie wykonanych pacynek nt. kontaktów z nieznajomymi.

 

W lutym do dzieci z oddziałów przedszkolnych z wizytą przybyły panie policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Panie policjantki przybliżyły dzieciom zasady bezpieczeństwa w domu i w przedszkolu oraz zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Wytłumaczyły jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.

W kwietniu pani Magda w grupie dzieci 3 - 4  letnich przeprowadziła zajęcia dydaktyczne, które miały na celu zapoznanie z sytuacjami społecznymi zagrażającymi bezpieczeństwu dziecka w kontaktach z nieznajomymi.

 W grupie 5 – 6 latków pani Ala pomogła dzieciom wyreżyserować i odegrać krótkie scenki dotyczące sytuacji trudnych, np. zgubienia się, proszenia o pomoc.

Dzieci 5 -6 letnie miały również możliwość uczestniczyć w warsztatach „Pierwsza pomoc” prowadzonych przez pani Monikę, która uczyła dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Zadanie 10.

Zgłoszenie przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole talentów”.

Ukończenie kursu e-learningowy „Przedszkole talentów”.

 

Nauczyciele realizujący zadania w konkursie:

Alina Kąkol

Magdalena Bojarska