Lekkoatletyka Przyjazna Dzieciom

W naszej szkole realizowany jest program „Lekkoatletyka przyjazna dzieciom”. Inspiracją do stworzenia programu była popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym  szkolnym z terenu Miasta Siedlce.

Różnorodność i mnogość konkurencji wchodzących w skład lekkoatletyki stwarza doskonałe możliwości dla rozwoju wszystkich cech motorycznych. Lekkoatletyka jako jedyna z nielicznych dyscyplin sportowych pozwala dzieciom wykorzystać swoje szanse w podnoszeniu poziomu sportowego niezależnie od posiadanych warunków fizycznych i dyspozycji psychicznych.

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (5 lat) z Miejskich Przedszkoli w Siedlcach oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta Siedlce w wymiarze 1 godziny zajęć sportowych z lekkoatletyki w tygodniu. Są to zajęcia pozalekcyjne, organizowane w soboty. Prowadzone są na obiektach sportowych przy SP 11 (kompleks boisk sportowych, sale gimnastyczne). Przewidywany czas realizacji programu to lata 2015 – 2018.

Skip to content