Koła

 

Szkolny Teatr Pytanie

 

Koło kronikarskie

 

Koło historyczne

 


 

Koło plastyczne

 
 

Koło wokalne


 

Zespół taneczny "Impuls"