Dokumenty

Statut
Szkoły Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach. pobierz

Procedura dotycząca działań i obiegu dokumentacji związanej z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz


Procedura korzystania z dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

CEREMONIAŁ Szkoły Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin ewidencjonowania i udostępniania uczniom podręczników przekazanych szkole przez MEN oraz podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych ze środków dotacji celowej.

pobierz


KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH NA LATA 2017-2021

pobierz


Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

pobierz

LEGENDA  PARTER  PIĘTRO 1
PIĘTRO 2  PIĘTRO 3  PLAN


Regulaminy związane z pandemią COVID 19

w trybie stacjonarnym

Regulamin bezpieczeństwa i organizacji pracy w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach  w trybie stacjonarnym w czasie pandemii covid-19

REGULAMIN BLOKU SPORTOWEGO W CZASIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ, BOISKA SPORTOWEGO W TRYBIE TRADYCYJNYM HYBRYDOWYM ORAZ ZDALNYM PODCZAS PANDEMII COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W OKRESIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH  W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH NA CZAS PANDEMII COVID-19

REGULAMIN PORUSZANIA SIĘ RODZICÓW I GOŚCI PO TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID – 19

REGULAMIN ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W CZASIE PANDEMII COVID-19

 

w trybie hybrydowym lub zdalnym

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU MICROSOFT OFFICE 365 (W TYM USŁUGI MS TEAMS) W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W TRYBIE HYBRYDOWYM LUB ZDALNYM W CZASIE PANDEMII COVID-19

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W TRYBIE ZDALNYM I HYBRYDOWYM

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SWIETLICY SZKOLNEJ W SP 11 W TRYBIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO oraz W TRYBIE NAUCZANIA ZDALNEGO


Regulamin poruszania się rodziców i gości po terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin bezpieczeństwa i higieny Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin udziału uczniów w imprezach i uroczystościach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II

pobierz

Regulamin biblioteki Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach

pobierz

Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych

pobierz


REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI

pobierz


REGULAMIN ŚWIETLICY

pobierzRegulamin Rady Rodziców

pobierz


Zestaw programów wychowania przedszkolnego
rok szkolny 2020/2021
Szkolny zestaw programów nauczania
rok szkolny 2020/2021