Rada Rodziców

 

Drodzy Rodzice!

Wiemy, że zależy nam na szczęściu naszych dzieci, pragniemy by w szkole były bezpieczne, radosne, bezstresowo zdobywały wiedzę i czynnie uczestniczyły w szkolnym życiu.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Siedlcach oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na pomoc i doskonalenie statutowej działalności szkoły. Odbywa się to poprzez gromadzenie i wydatkowanie funduszów pochodzących z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

Rada Rodziców wydatkuje środki na następujące cele:

- dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym;

- dofinansowanie działalności organizacji szkolnych;

- zakup nagród dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych;

- zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;

- renowację wyposażenia sal lekcyjnych, urządzeń sportowo-rekreacyjnych itp.

       Aby nasze plany mogły być zrealizowane, musimy posiadać na to odpowiednie środki.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że wracają one do naszych dzieci, uatrakcyjniając i wzbogacając szkolne życie.

WSZELKIE PROPOZYCJE UKIERUNKOWANE NA DOBRO SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SĄ MILE WIDZIANE.

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
w Siedlcach, ul. Wiśniowa 5
80919400070000226420000010


Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 17.15 przy sali nr 6.

*** 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021 tj. 02.11.2020 r., 04.01.2021 r., 05.01.2021 r., 30.04.2021 r., 25-27.05.2021 r., 04.06.2021 r.II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców
list


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biuletyn
informacji publicznej


Dodatki na stronę