TIK scenariusze

Nauczanie, wspierane narzędziami TIK, czyli technologią informacyjno – komunikacyjną, w naszej szkole ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, przyspieszenie osiągania celów edukacyjnych oraz kreowanie właściwych postaw wychowanków. Nauczyciele, stosując TIK kierują się nadrzędnymi celami kształcenia, zapisanymi w podstawie programowej.

 

Scenariusze zajęć z TIK:

Scenariusz lekcji wychowawczej w klasie 8
Efektywne uczenie się

Scenariusz lekcji języka angielskiego dla klasy 4
I’m studying now

Scenariusz lekcji języka polskiego
Spotkanie z prasą

Scenariusz lekcji  fizyki w klasie 8
Od jakich wielkości fizycznych zależy okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego

Scenariusz lekcji chemii w klasie 8
Właściwości metanu i etanu

Scenariusz zajęć świetlicowych
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”

Scenariusz lekcji języka niemieckiego
Wie ist eure Klasse?-Jaka jest wasza klasa?
Scenariusz lekcji  języka angielskiego w klasie 4 Everyday and free time activities.
Scenariusz lekcji  otwartej z fizyki w klasie 7
Praca mechaniczna

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Present Simple- zdania twierdzące i przeczące.

Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5
"
Taiko master"  – lekcja z filmem
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Ireland. Irlandia

Scenariusz zajęć Spotkanie z Andersenem. Poznajemy losy brzydkiego kaczątka z baśni „Brzydkie Kaczątko”
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 4
Sports
Scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 5
Sports rules