Oddział przedszkolny

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA ORGANIZACJI PRACY W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH W CZASIE PANDEMII COVID-19

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS 

rys

DLA MAMUSI I TATUSIA

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ

 

RECYKLING- PAPIER CZERPANY

DZIEŃ DZIEWCZYNEK

„EKO EKSPERYMENTY – WODA”

DZIEŃ ZIEMI
 

Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

DZIEŃ KOTA

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NAJCIEKAWSZA PRZYGODA KOZIOŁKA MATOŁKA”

I miejsce Wiktor Wesołowski, Patryk Siemieniak

II miejsce Lena Bierdzińska,  Anna Mackiewicz

III miejsce Bartek Junczyk

Wyróżnienia:

Adrianna Czeżyk

Julia Kuryłek

GRATULUJEMY!

Organizator konkursu: M. Bojarska

WITAJ WIOSNO!


DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

BAL KARNAWAŁOWY

W ramach promocji i rozwijania zainteresowań czytelniczych  p. B. Krajewska wdrażała w I okresie w oddziale przedszkolnym  własną Innowację Pedagogiczną „Książka uczy, bawi, wychowuje”

Głównym celem innowacji było: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez kontakt z literaturą. Systematyczne czytanie dzieciom wybranych książeczek, bajek, wierszy pozwoliło dzieciom łatwiej zrozumieć codzienne sprawy. Stopniowo dzieci uczą się trudnej sztuki uważnego słuchania, a to przekłada się  na większe skupienie w czasie zajęć. Dzieci wzbogaciły słownictwo, chętniej się wypowiadają na różne tematy, zadają dużo pytań, poszerzają i systematyzują wiedzę ogólną. Niektóre dzieci podejmują pierwsze próby samodzielnego czytania; inne chętniej poznają nowe litery.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie każdego dziecka p. B. Krajewska wdrażała również własną Innowację Pedagogiczną ”Żyję zdrowo. Jestem uważny i bezpieczny”

Celem innowacji było nie tylko dostarczenie wiedzy, ale kształtowanie umiejętności i odpowiednich nawyków służących promowaniu zdrowego stylu życia. W I okresie zakres omawianej tematyki dotyczył następujących zagadnień: dbanie o higienę, czystość osobistą, sprawność fizyczną, poznanie piramidy zdrowego odżywiania; w tym kształtowanie odpowiednich nawyków sięgania po zdrowe produkty, regularne spożywanie posiłków, właściwe zachowanie przy stole. Równie ważne były zagadnienia związane z  bezpieczeństwem dziecka w domu, w ruchu ulicznym, w kontaktach z nieznajomymi. Dzieci uczyły się nawiązywania i utrzymywania kontaktów z rówieśnikami, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi. Zdobywały wiedzę na temat szkodliwości hałasu, stresu; uczyły się jak walczyć z hałasem i stresem. Wzbogaciły wiedzę na temat szkodliwości reklam, uzależnień od komputera i telewizji. Poznawały ciekawe sposoby spędzania wolnego czasu.

Dzieci przyswoiły ważne treści między innymi poprzez: atrakcyjne zabawy, kolorowanki, wykonywanie prac plastycznych Odpowiednio dobrane teksty literackie, bajki terapeutyczne, filmy edukacyjne, ćwiczenia praktyczne; w tym zabawy tematyczne, organizowanie spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej to wszystko wpłynęło na to, iż dzieci stopniowo „krok po kroku” rozbudziły zainteresowania własnym zdrowiem.

Mając na względzie właściwy, harmonijny rozwój każdego dziecka będę kontynuowała wdrażanie innowacji w II okresie.

B. Krajewska

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA...

 


Z PAMIĘCIĄ SERCA DLA BABCI I DZIADKA

MIKOŁAJKI 


NASZE DINOZAURY


DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

NASZE EKSPERYMENTY

„BARWIENIE LIŚCI KAPUSTY”
PODRÓŻ DO PACANOWA


KOLOROWE LISTKISADZIMY DRZEWKAMY PRZEDSZKOLAKI OBIECUJEMY,
ŻE O DRZEWA DBAĆ BĘDZIEMY!

OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY    
EKO LUDEK
NASZ KĄCIK PRZYRODNICZYOgólnopolski Projekt Edukacyjny„Idź ty lepiej Koziołeczku,
szukać swego Pacanowa”

We wrześniu dzieci z oddziału przedszkolnego rozpoczęły swoją przygodę z projektem. Poznały autorów książek o Koziołku Matołku: Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza oraz postać Koziołka Matołka.

Głównym założeniem projektu „Idź ty lepiej Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

 

CZERWONE JABŁUSZKA


ZABAWY FIGURAMID
ZIEŃ CHŁOPAKAD
ZIEŃ KROPKI


OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Nasza grupa bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Idź Ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa."

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
"EKO LUDEK"

Nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Eko Ludek". Projekt jest zwróceniem uwagi na potrzebę budowania świadomości obowiązku dbania o środowisko w jakim żyjemy. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. Jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszytko co go otacza. Projekt objęty został patronatem medialnym miesięcznika "Bliżej Przedszkola".