Koła

 

Koło plastyczne

 

W bieżącym roku szkolnym spotykamy się na  zajęciach koła plastycznego podobnie jak w roku ubiegłym w sali nr 6 od 8.30 do 12.30. Tematem naszych pierwszych zajęć był tytuł Ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Obrazy duszy – zwierciadło serca. Baśniowy portret w ramie zamknięty”.

Ze względu na sytuację epidemiczną od września w zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klasy 6c, których wychowawczynią jest prowadząca zajęcia p. Anna Wyrębiak.

Terminy spotkań:

17X, 28XI, 12XII, 16I, 27II, 27III, 24IV, 22V, 19VI.