Koła

 

Koło historyczne

Zajęcia koła historycznego w roku szkolnym 2017/2018 dla uczniów klas czwartych, piątych i szóstych odbywają się we wtorek 1335 – 1420 , dla uczniów klas siódmych w piątek 800 – 845 w sali 31. Zajęcia prowadzi p. Marek Biarda.

 

Konkursy historyczne w roku szkolnym 2017-2018

 1. VI Siedlecki Test Historyczny Droga Polaków do Niepodległości  1768 – 1918

etap szkolny – 24 października 2017 r.

etap miejski – listopad 2017 r.

 1.  XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922.
  O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej

etap szkolny – 6 listopada 2017 r.

etap rejonowy 10 stycznia 2018 r.

 1.  Ogólnopolski Konkurs Historyczny Multitest

19 października 2017 r.

 1.  Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach

 2.  Gra miejska Siedlce – Bliskie- Znane – Nieodkryte

 3.  Szkolny konkurs Historyczny Polska Nasza Niepodległa

marzec 2018 r.

CELE koła historycznego

 • Rozwijanie zainteresowań przeszłością, w tym najbliższej okolicy, budzenie dumy  z osiągnięć naszych przodków.

 • Kształtowanie postawy dbałości o zabytki jako o materialne ślady działalności człowieka i cenne źródło informacji.

 • Rozbudzenie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia.

 • Kształtowanie poczucia własnej tożsamości jako Polaka.

 • Pogłębianie i umacnianie postaw patriotycznych.

 • Doskonalenie umiejętności interpretacji tekstów źródłowych.

 • Rozwijanie zdolności formułowania tez, opinii, samodzielnych ocen i wniosków historycznych.

 • Rozwijanie myślenia historycznego.

 • Pogłębienie postaw historycznych; poszanowania tradycji i symboli narodowych.

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnej oceny wydarzeń historycznych.

 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie jako całościowego przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych w przyszłym życiu.

 • Poznawanie miejsc pamięci narodowej w Siedlcach.

 • Współpraca z Archiwum Państwowym w Siedlcach.

Cele edukacyjne i wychowawcze

 • Pogłębienie zainteresowań historycznych uczniów, budzenie ciekawości poznawczej dotyczącej przeszłości.

 • Umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i zdolności.

 • Kształtowanie umiejętności syntezowania wiedzy w czasie i przestrzeni historycznej oraz  w ciągach problemowych.

 • Pogłębienie myślenia historycznego, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i umiejętnościczasowo-przestrzennych.

 • Doskonalenie korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej, w tym z Internetu.

 • Pogłębianie wiedzy posiadanej przez uczniów.

 • Ustalanie faktów historycznych na podstawie źródeł i ich konfrontacja z dotychczasową wiedzą na dany temat.

 • Twórcze i pożyteczne zagospodarowanie wolnego czasu.

 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szacunku dla tradycji narodowej.

 • Kształtowanie umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.

 • Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach historycznych.


Konkursy historyczne I semestr 2015/2016


I miejsce w IV Siedleckim Teście Historycznym

W  IV Siedleckim Teście  Historycznym  „Drogi Polaków do Niepodległości 1768 – 1918” zorganizowanym przez  IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Pierwsze miejsce  zajął uczeń naszej szkoły Dawid Stańczuk z klasy VIa, na drugim miejscu uplasowali się również  nasi uczniowie: Piotr Kadej i Michał Woiński z klasy VId. W klasyfikacji drużynowej nasi uczniowie  zajęli pierwsze miejsce.

I miejsce w etapie rejonowym

 Piotr Kadej z klasy VI d zajął  pierwsze miejsce w etapie rejonowym Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia. Rzeczpospolita Obojga Narodów, natomiast Michał Woiński z klasy VI d uplasował się na drugim miejscu.

Piotr będzie reprezentował naszą szkołę  w etapie wojewódzkim konkursu, który odbędzie się 22 marca 2016 r. w Warszawie.

III miejsce w Polsce

Krzysztof Wyrzykowski z klasy V b zajął III miejsce w Polsce w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Wielcy Polacy: Jan Paweł II, Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Wielki, Bolesław Chrobry w kategorii test wiedzy.


Osiągnięcia uczniów w pozaszkolnych konkursach historycznych
w roku szkolnym 2014/2015

 Ogólnopolski Konkurs Historyczny Polskie Symbole Narodowe:
 Bernard Mitura - III miejsce w Polsce
Arkadiusz Ułanowski – VI miejsce w Polsce
Michał Maniszewski – VI miejsce w Polsce

VII Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny:
Michał Woiński – V miejsce w Polsce i I miejsce w województwie mazowieckim
Kinga Szczepańska – VI miejsce w Polsce
Piotr Kadej - VI miejsce w Polsce

XX Ogólnopolski Konkurs  Historyczny Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy:

Etap wojewódzki:
Bernard Mitura – tytuł laureata
Artur Dybowski – tytuł finalisty

Etap rejonowy: 
Bernard Mitura – I miejsce
Arkadiusz Ułanowski - II miejsce 
Artur Dybowski – III miejsce

III Siedlecki Test Historyczny:
Bernard Mitura – I miejsce
Damian Trębicki – II miejsce
Arkadiusz Ułanowski – II miejsce
I miejsce w klasyfikacji zespołowej szkół

Konkurs Historyczny Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach
Artur Dybowski – I miejsce
Bernard Mitura – II miejsce

Konkurs historyczny Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej
Arkadiusz Ulanowski – III miejsce

Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego
Polskie Symbole Narodowe

Rozstrzygnięty został III Ogólnopolski Konkurs Historyczny Polskie Symbole Narodowe, zorganizowany przez Centrum Edukacji Historycznej. Uczniowie wzięli udział w trzech formach konkursu: wiedzy, prac plastycznych i fotograficznym. Wśród 6123 uczniów z 421 placówek uczniowie naszej szkoły uplasowali się na następujących miejscach:

Test wiedzy

Bernard Mitura, kl. VI a - 3. miejsce w kraju i tytuł laureata

Arkadiusz Ułanowski, kl. VI b – 6. miejsce w kraju

Michał Maniszewski, kl. VI d – 6. miejsce w kraju

Mikołaj Kulesza, kl. VI d – 7. miejsce w kraju

Michał Woiński, kl. V d – 7. miejsce w kraju

Piotr Kadej, kl. V d – 9. miejsce w kraju

Jan Żółkowski, kl. VI d – 9. miejsce w kraju

Angelika Zdun, kl. VI b – 10. miejsce w kraju

Lena Miler, kl. VI a – 13. miejsce w kraju

Dominika Lemieszek, kl. VI b – 16. miejsce w kraju

Ignacy Dąbkowski, kl. VI d – 18. miejsce w kraju

Katarzyna Wereszczyńska, kl. VI d – 22. miejsce w kraju

Marta Markowska, kl. IV b – 23. miejsce w kraju.

W konkursie prac plastycznych „A to Polska właśnie” I miejsce w szkole zdobyła Julia Sawicka z kl. V a. W konkursie fotograficznym „Polska w obiektywie” I miejsce w szkole zajęła Zuzanna Kuźma z kl. IV b.

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa historia i społeczeństwo
- etap szkolny

I miejsce – Bernard Mitura, kl. VI a

II miejsce – Arkadiusz Ułanowski, kl. VI b

III miejsce – Angelika Zdun, kl. VI b

Szkolny konkurs historyczny  Polska i Polacy w II wojnie światowej w ramach projektu Ocalić  pamięć o II wojnie światowej

I miejsce – Bernard Mitura - kl. VI a

II  miejsce – Anna Gochnio – kl. VI a

 Michał Maniszewski – kl. VI d

 Jan Żółkowski – kl. VI d

V miejsce – Angelika Zdun – kl. VI b

VI miejsce – Damian Trębicki – kl. VI d

VII miejsce – Mikołaj Kulesza – kl. VI d

VIII miejsce – Arkadiusz Ułanowski – kl. VI b

IX miejsce – Szymon Kania – kl. VI a

X miejsce – Kuba Lipiński – kl. VI a

Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym

W tym roku szkolnym już po raz dwudziesty odbył  się Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514. Od Cedyni do Orszy”. W etapie wojewódzkim tytuł laureata uzyskał  Bernard Mitura z klasy VI a, a Artur Dybowski z klasy VI d  tytuł finalisty konkursu.

 Drugie miejsce w Polsce w konkursie historycznym

Bernard Mitura z klasy V a odniósł wspaniały sukces w II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polskie Symbole Narodowe”, zajmując drugie miejsce w Polsce. W całym kraju w konkursie uczestniczyło ponad siedem tysięcy uczniów. 

 

III miejsce w Polsce w Konkursie Historycznym

Bernard Mitura uczeń klasy VI a zajął trzecie miejsce w Polsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Polskie Symbole Narodowe".

Gratulujemy osiągniętego wyniku.

I miejsce w etapie regionalnym konkursu historycznego

10 grudnia 2014 r. odbył się etap rejonowy XX Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy". Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół z Siedlec i powiatu nadzorowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Siedlcach. Bardzo duży sukces w konkursie odnieśli uczniowie naszej szkoły. Bernard Mitura zajął pierwsze miejsce, Arkadiusz Ułanowski - drugie, a Artur Dybowski -trzecie. Wszyscy chłopcy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Warszawie.

Gratulujemy!

Konkursy historyczne – etap szkolny

XX Ogólnopolski Konkurs Historyczny
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972 – 1514.
 Od Cedyni do Orszy.

I miejsce  - Bernard Mitura – kl. VI a

II miejsce  -  Arkadiusz Ułanowski – kl. VI b

III miejsce - Artur Dybowski – kl. VI d

IV miejsce - Michał Maniszewski – kl. VI d

                Uczniowie ci będą reprezentować naszą szkołę w etapie rejonowym konkursu, który odbędzie się 10 grudnia 2014 r.

Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach

I miejsce – Bernard Mitura – kl. VI a

II miejsce – Artur Dybowski – kl. VI d

III miejsce – Michał Maniszewski – kl. VI d

IV miejsce – Damian Trębicki – kl. VI d

Gratulujemy osiągniętych wyników.

I miejsce w  Siedleckim Teście Historycznym

Bardzo duży sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły w   III Siedleckim Teście Historycznym, organizowanym   przez  IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego i Stowarzyszenie  „Żółkiewszczacy”. Wśród uczniów szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Bernard Mitura z klasy VI a, na drugim uplasowali się Damian Trębicki z kl. VI d  i Arkadiusz Ułanowski  z kl. VI b. Uczniowie ci wywalczyli również pierwsze miejsce dla naszej szkoły  w klasyfikacji drużynowej. Na uroczystym podsumowaniu konkursu 12 listopada 2014 r. w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce nasi zwycięzcy otrzymali od organizatorów konkursu piękny puchar, dyplomy  i bardzo cenne nagrody. Gratulujemy uczniom osiągniętego wyniku.

<zobacz foto>

Konkursy historyczne w roku szkolnym 2013/2014

Siedlecki Test Historyczny – październik,

Konkurs ogólnopolski „Polskie Symbole Narodowe” – listopad,

Konkurs historyczny „Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach” – grudzień,

Konkurs ogólnopolski „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Polski czyn zbrojny w latach 1939- 1945” - listopad,

Konkurs historyczny Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej – luty,

VI Ogólnopolski Konkurs Mitologiczny – kwiecień,

Konkurs historyczny „30 lat mojej szkoły” – kwiecień.

<zobacz foto>


Osiągnięcia uczniów w konkursach historycznych
w I semestrze 2013/2014

Konkurs Ogólnopolski „Polskie Symbole Narodowe”

II miejsce w Polsce – Bernard Mitura -  kl. V a,

VI miejsce w Polsce – Aleksandra Wysokińska – kl. VI d i Mateusz Karczewski – kl. VI a,

VII miejsce w Polsce – Maciej Szcześniak – kl. VI e i Dominik Wereszko – kl. VI b.

"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. Polski czyn zbrojny
w latach 1939-1945”

Etap rejonowy:

I miejsce – Bernard Mitura – kl. V a,

III miejsce – Jakub Kempisty – kl. VI e.

Obaj uczniowie awansowali do etapu wojewódzkiego konkursu, który odbędzie się 19 marca w Warszawie.

Siedlecki Test Historyczny

Etap miejski:

I miejsce – Jakub Kempisty – kl. VI e,

II miejsce – Mateusz Karczewski – kl. VI a,

III miejsce – Bernard Mitura – kl. V a.

I miejsce w klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych.

Konkurs Historyczny „Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach”

Etap szkolny:

I miejsce – Bernard Mitura – kl. V a,

II miejsce – Artur  Dybowski – kl. V d,

III miejsce – Mateusz Karczewski – kl. VI a,

IV miejsce – Adam Chomiuk – kl. V b.

Uczniowie 6 marca będą reprezentować szkołę  w etapie miejski konkursu.

Marek Biarda

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa 2013/2014

historia i społeczeństwo – etap szkolny

I miejsce –

Bernard Mitura, kl. V a – 35 p.(90%)

Michał Marynowski, kl. VI a – 35 p.

Jakub Mitrzak, kl. VI b – 35 p.

Kolejne miejsca w etapie szkolnym konkursu zajęli: Mateusz Karczewski (33p), Jakub Kempisty (32p), Dominik Wereszko (31p), Maciej Szcześniak (30p), Adam Dąbkowski (28p),  Arkadiusz Ułanowski (26p), Mikołaj Kulesza ( 25p), Anna Rutkiewicz (24p), Adam Chomiuk (24p), Artur Dybowski (23p), Krystian Mikołajewski  (23p), Ignacy Dąbkowski (22p), Jan Żółkowski (22p), Jacek Wieliczko (20p), Mateusz Gajewski, Michał Paciorek, Julia Sachanowicz, Angelika Zdun, Katarzyna Wereszczyńska, Klaudia Malesa.

Drugie miejsce w Polsce w konkursie historycznym

Bernard Mitura z klasy V a odniósł wspaniały sukces w II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Polskie Symbole Narodowe”, zajmując drugie miejsce w Polsce. W całym kraju w konkursie uczestniczyło ponad siedem tysięcy uczniów. 

I miejsce w  konkursie historycznym

6 marca 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa odbył się, zorganizowany przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, etap miejski konkursu historycznego Miejsca Pamięci Narodowej w Siedlcach. Bardzo dobrze w finale konkursu zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły. Pierwsze miejsce zajął Artur Dybowski z klasy V d, na drugim miejscu uplasował się Bernard Mitura z klasy V a.

Laureaci w konkursie historycznym

2 kwietnia 2014 r. w Warszawie odbył się etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach   1939 – 1945. Polski czyn zbrojny w okresie II wojny światowej”. Bardzo dobrze zaprezentowali się w nim uczniowie naszej szkoły. Bernard Mitura z klasy V a zajął trzecie miejsce, a Jakub Kempisty z klasy VI e czwarte miejsce. Obaj uczniowie otrzymali tytuły laureata konkursu.

I miejsce w konkursie historycznym
Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej

 28 kwietnia 2014 r. odbył się etap miejski konkursu historycznego Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej. Pierwsze miejsce w tym najbardziej prestiżowym konkursie dla uczniów szkół podstawowych zajął Bernard Mitura z klasy Va, zaś Michał Marynowski z klasy VIa uplasował się na miejscu trzecim. Kolejny z reprezentantów naszej szkoły Jakub Mitrzak z klasy VIb zajął piąte miejsce.

Laureaci konkursu historycznego
XXX lat Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II

9 maja 2014 r. w ramach obchodów trzydziestolecia naszej szkoły odbył się konkurs historyczny dla uczniów klas IV – VI. Jego uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat historii szkoły i jej aktualnej organizacji. Pierwsze miejsce w konkursie zajął Michał Marynowski z klasy VI a, drugie miejsce przypadło Dominice Składanowskiej z klasy VI d, a na trzecim uplasował się Mateusz Karczewski z klasy VI a. Najlepszy wynik spośród uczniów klas czwartych osiągnął Maksymilian Demianiuk z klasy IV d, który zajął czwarte miejsce w konkursie.

<zobacz foto>

 

<zobacz foto>