Jesteśmy SZKOŁĄ

ODKRYWCÓW TALENTÓW!

 

W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 11  im. Jana Pawła II dołączyła do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Odkrywców Talentów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przyznaje ten zaszczytny tytuł szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i wspierają uzdolnienia dzieci i młodzieży.

Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem wieloletniej, systematycznej współpracy uczniów i nauczycieli.

Tytuł Szkoły Odkrywców Talentów uzyskaliśmy dzięki licznym sukcesom naszych ,,młodych talentów” na polu artystycznym (teatr, taniec, piosenka, plastyka) i sportowym.

Informacje o sukcesach uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II

w Siedlcach można uzyskać na stronie internetowej: www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty

 (na mapie klikamy w województwo mazowieckie, powiat siedlecki i szkołę, dokładny opis znajduje się w zakładce - "pokaż szczegóły").

Znakiem rozpoznawczym wszystkich Szkół Odkrywców Talentów są pamiątkowe tablice oraz certyfikaty:

 Jesteśmy dumni z tego, że do naszej szkoły uczęszczają uczniowie o nieprzeciętnych zdolnościach, którzy z pomocą pedagogów mogą rozwijać swoje twórcze pasje.