SZKOŁA

PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach  od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programów nauczania i wychowania szkoły. Uczestniczymy w wielu konkursach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia.

Działania prozdrowotne prowadzone na terenie naszej szkoły są zgodne z ideą Szkoły  Promującej Zdrowie, dlatego chcemy uzyskać Certyfikat i przyłączyć się do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Koncepcja szkoły promującej zdrowie  narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała wówczas Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu "Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ).

W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska została jej członkiem  w grupie pierwszych ośmiu krajów.

Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.

Od 1992 r. zaczęły powstawać Wojewódzkie Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Aktualnie należy do nich ponad 2000 szkół.

Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE  to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej: pracownicy, uczniowie i rodzice podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się, jak zdrowiej żyć oraz  tworzyć zdrowe środowisko.

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

  1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania.

  2. Troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników.

  3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Cele Szkoły Promującej Zdrowie:

  1. Kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie i w społeczności lokalnej.

  2. Zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów.

  3. Umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości.

  4. Zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

  5. Wyposażyć uczniów wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.

  6. Włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


W zakresie realizacji projektu SzPZ podjęto następujące działania:


 

·