Międzyszkolna Papieska Olimpiada Dziecięcych Talentów klas I – III, która odbędzie  się  w  kwietniu  2012 roku  w naszej szkole.

Olimpiada przeprowadzona będzie w następujących kategoriach:

 • Konkurs wiedzy o Janie Pawle II (etap szkolny i międzyszkolny).

 • Konkurs literacki „Ojcze Święty chcę powiedzieć” – list, opowiadanie, wierszyk (etap szkolny i międzyszkolny).

 • Konkurs plastyczny „Jan Paweł II kocha dzieci” (etap szkolny i międzyszkolny).

 • Prezentacja poezji autorstwa Karola Wojtyły lub utwory związane z Jego postacią w formie konkursu.

 • „Panu śpiewaj – Pana chwal” – konkurs piosenki.

 • Dziecięca Spartakiada Sportowa – międzyszkolna rywalizacja sportowa.

Słowa Jana Pawła II:  „Młodość jest czasem odkrywania talentów” są dla nas inspiracją do działań wychowawczo- edukacyjnym w bieżącym roku szkolnym. Ważnym przedsięwzięciem tego projektu jest zaangażowanie uczniów i nauczycieli kształcenia zintegrowanego siedleckich szkół podstawowych.

Cele projektu:

 • Poznanie biografii Jana Pawła II,

 • Przybliżenie uczniom osoby i misji Ojca Świętego Jana Pawła II,

 • Aktywne uczestnictwo w obchodach świąt związanych z postacią Jana Pawła II,

 • Zachęcanie i motywowanie uczniów do systematycznego poznawania życia i nauczania Papieża Jana Pawła II,

 • Dostrzeganie przesłania w słowach przekazywanych przez naszego Patrona,

 • Oddanie hołdu naszemu patronowi,

 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych z nauką  i postawą życiową Ojca Świętego Jana Pawła II,

 • Rozwijanie zdolności twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów,

 • Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności plastycznej dzieci,

 • Stworzenie warunków do rozwijania talentów plastycznych i wymiany doświadczeń między szkołami,

 • Poznanie i śpiewanie pieśni,

 • Popularyzacja twórczości literackiej Karola Wojtyły oraz dostrzeganie piękna poezji Ojca Świętego,

 • Obcowanie aktywnych tekstami kultury,

 • Kształtowanie aktywnych postaw patriotycznych,

 • Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, ich oceny, selekcji i krytyki,

 • Rozwijanie umiejętności podejmowanie decyzji grupowych, dzielenia się w grupie rolami i zadaniami,

 • Rozwijanie umiejętności zespołowego współdziałania,

 • Kształtowanie właściwych relacji między ludźmi.


15 listopada Szkolny Zespół „Trzpioty” uczestniczył w IX Koncercie Integracyjnym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Ten Sam Świat”. Zespół za układ taneczny show dance  „Wesołe podwórko – lekarstwo na nudę” otrzymał ogromne brawa oraz wspaniałe upominki i słodycze od organizatorów Caritas.

<zobacz foto>


19 listopada 2011r. Szkolny Zespół Taneczny „Trzpioty” brał udział w Wojewódzkim  Przeglądzie Szkolnych Zespołów Tanecznych w Mińsku Mazowieckim i zdobył I miejsce.

<zobacz foto>