EFS

 

Mamy nową pracownię!!!

 

W 2006 roku Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach otrzymała nieodpłatnie na własność internetowe centrum informacji multimedialnej, zakupione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W 2008 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Szkołą została zawarta kolejna umowa. Dotyczyła ona darowizny pracowni komputerowej zakupionej przez MEN w ramach realizacji projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.