«poprzednia  następna»

XIII Dzień Papieski

13 października 2013 roku pod hasłem: „Jan Paweł II - Papież Dialogu” obchodziliśmy XIII Dzień Papieski.

W naszej szkole, noszącej imię Jana Pawła II, uczniowie po raz kolejny rozprowadzali „ciasteczka papieskie”. W ten sposób nie tylko kultywujemy tradycje Dzieła Nowego Tysiąclecia, ale - zgodnie z zawołaniem Patrona Szkoły-budujemy żywy pomnik Jana Pawła II, pomagając zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Elżbieta Rymuza,

katechetka

Pielgrzymujemy na Jasną Górę

16 października 2013 r., w Roku Wiary, Rodzina Szkół im. Jana Pawła II obchodziła 15. rocznicę powstania. 10 października 50 uczniów
z klas piątych i szóstych oraz 5 nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyło w corocznej pielgrzymce na Jasną Górę.

Centralnym wydarzeniem była Msza Święta pod przewodnictwem biskupa Henryka Tomasika.
W trakcie podniosłej uroczystości z rąk  kardynała Stanisława Dziwisza otrzymaliśmy relikwie krwi błogosławionego Jana Pawła II.

Podczas aktu przekazania została odczytana modlitwa za wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II, napisana przez absolwenta naszej szkoły, Jakuba Rymuzę:

Błogosławiony Janie Pawle II, dopomóż mi, abym był dobrym człowiekiem i poszedł do Nieba.

Proszę, dopomóż mi, abym potrafił przezwyciężać swój egoizm, wygodnictwo, strach, lenistwo, abym umiał poświęcać się, przebaczać, wychodząc naprzeciw drugiemu człowiekowi; dodawaj mi odwagi i sił do pokonywania codziennych trudności życiowych i wstawiaj się za mną u Boga.

Spraw, abym dostrzegał w życiu tylko prawdę, dobro i piękno jako źródło świętości, pokoju
i zbawienia wiecznego.

Ufam, że zobaczymy się w krainie wiecznej szczęśliwości. Amen. 

 Uczestniczyliśmy również w czuwaniu przy obrazie Matki Bożej oraz w Apelu Jasnogórskim. Zwiedziliśmy Sanktuarium Jasnogórskie oraz Park Miniatur Sakralnych z największym pomnikiem Jana Pawła II.

W pielgrzymce wzięło udział ponad 17.000 pątników z ok. 400 szkół noszących imię Jana Pawła II z całej Polski oraz przedstawiciele szkoły z Wilna.

<zobacz foto>


Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Szkoły

życzymy takich myśli i marzeń,

które dają się urzeczywistnić,

pięknych i szlachetnych pomysłów,

które podszeptuje serce,

cierpliwości i wrażliwości,

aby skutecznie i z radością

pomagać dzieciom i młodzieży

w odkrywaniu drogi prawdy, piękna i dobra.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II 
w Siedlcach

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 11
im. Jana Pawła II w Siedlcach

klasy 0 - III <zobacz foto>
klasy IV - VI
<zobacz foto>


W dniu 8 października 2013 roku  uczniowie i tegoroczni absolwenci naszej szkoły zostali uhonorowani  Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe uzyskane w II semestrze roku szkolnego 2012/2013.

Serdecznie gratulujemy Wam zaszczytnego wyróżnienia i życzymy sukcesów w kolejnym roku szkolnym.

Laureaci stypendium I stopnia:

Julia Głuchowska, Katarzyna Jońska, Julia Anna Kadej, Szymon Kania, Bartosz Kościanek, Michał Marynowski, Lena Miler, Bernard Mitura, Piotr Mokrzecki, Nikola Narojek, Mariola Nowak, Michał Wiktor Paciorek, Anna Rutkiewicz, Arkadiusz Ułanowski, Julia Wnuk, Alicja Wojtowicz, Aleksandra Wysokińska, Wiktoria Zdunek.

Laureaci stypendium II stopnia:

Agnieszka Karolina Zaciura, Dominika Składanowska, Jakub Chomiuk, Dominika Cymerman, Mateusz Gajewski, Natalia Ginter, Dominik Głuchowski, Anna Gochnio, Weronika Gochnio, Mariusz Gołębiowski, Agnieszka Jakubas, Dominika Kalicka, Mateusz Karczewski, Stefania Kazakowa, Jakub Kempisty, Sandra Koziestańska, Dominika Lemieszek, Magdalena Lipska, Aleksandra Łapiuk, Igor Jakub Łęczycki, Bartosz Maciołek, Klaudia Malesa, Aleksandra  Małyska, Marta Michowiecka, Marta Maria Pawlik, Paulina Radzikowska, Jakub Rymuza, Maria Sikorska, Maciej Silny, Natalia Somla, Jakub Sternik, Antoni Woiński, Aleksandra Wysokińska, Maciej Szcześniak.

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach  od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. więcej>>

NASI WOKALIŚCI NAJLEPSI

26 września w sali widowiskowej „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach  w ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków odbył się Festiwal Piosenki EuropejskiejJęzyki integrują”.  Wzięła w nim udział silna reprezentacja naszej szkoły. „Odę do radości” w języku niemieckim  zaprezentowali: Marysia Adamczyk, Dominika Składanowska, Iza Wojtaś oraz  Kuba Uziębło, który został wyróżniony przez jury za wirtuozowski akompaniament.  Natalia Kubrak, Kinga Mańkowska, Natalia Pilszak i Antoni Braksal zaśpiewali popularny utwór „Impossible”. Za to wykonanie jury przyznało naszym wokalistom I miejsce.

Uczniów do festiwalu przygotowali: p. Iwona Moskwiak, p. Ewa Radzikowska i p. Rafał Mitrzak.

<zobacz foto>