Z ogromnym żalem i smutkiem żegnamy naszego

Kolegę i Dyrektora

Bogusława Ignacego Kielaka

dobrego, szlachetnego i twórczego Człowieka,

doskonałego pedagoga, wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży,

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II
w Siedlcach w latach 1989 – 2006.

To, że nie ma Go wśród nas, nie znaczy, że odszedł.

Wciąż żyje w naszych wspomnieniach
i wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim

składamy wyrazy głębokiego współczucia

Dyrekcja, koleżanki i koledzy - nauczyciele, pracownicy oraz uczniowie z rodzicami

Szkoły Podstawowej nr 11 im. Jana Pawła II w Siedlcach


Człowiek nie umiera dopóty, dopóki żyje w ludzkiej pamięci…

Z ogromnym żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego Dyrektora naszej Szkoły, nauczyciela historii, wspaniałego wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży,  ś.p . Pana Bogusława Kielaka.

Są chwile, które wymagają słów niezwykłych i wyjątkowych, niekoniecznie wielkich, może po prostu prawdziwych. I takich słów się nie znajduje. I chwila sama siebie musi własną treścią wypełnić. To właśnie jedna z takich chwil…

Czas pożegnań.

Wszystko zaczęło się w budynku przy ulicy Konarskiego. Potem była przeprowadzka, entuzjastyczne urządzanie klas. I wybór nowego dyrektora. Naszego dyrektora. W 1989 roku, kiedy po raz pierwszy Pan Bogusław Kielak obejmował stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11, placówka dopiero powstawała: w części oddanej do użytku odbywały się lekcje – równolegle trwały prace budowlane.

Wbrew obawom, powoli i systematycznie „Jedenastka” rozwijała się i cieszyła coraz większym uznaniem za wysoki poziom nauczania, za właściwą atmosferę wychowawczą, życzliwość i troskę o dobro dzieci. Tu powstała i zaczęła działać pierwsza w Siedlcach Rada Szkoły.

Szczególnym momentem w dziejach Szkoły i kierowania nią przez Dyrektora Bogusława Kielaka było wybranie w 1997 roku na jej patrona Papieża Polaka Jana Pawła II. Powstała w Szkole Sala Patrona, zwyczajowo zwana Muzeum Jana Pawła II, które gromadzi cenne pamiątki związane z Papieżem. Wysiłki, inicjatywa i zaangażowanie Pana Bogusława Kielaka zostały docenione także przez Władze Miasta. W 1991 roku został uhonorowany nagrodą „Nauczyciel Roku”, a w 1998 roku „Aleksandrią” - wyjątkową i prestiżową nagrodą Prezydenta Miasta Siedlce.

Po siedemnastu latach kierowania Szkołą, w grudniu 2006 roku, Dyrektor Bogusław Kielak przeszedł na emeryturę. Przez tych siedemnaście lat przewinęło się wiele pokoleń uczniów, w których świadomości Dyrektor Bogusław Kielak zapisał się jako „ich” dyrektor i oni zawsze, wspominając „Jedenastkę”, będą ją z Nim kojarzyć.

Odszedł od nas 13 marca 2019 roku w godzinach wieczornych po długiej chorobie.

Dzisiaj dziękujemy Panu nie tylko jako dyrektorowi, ale także, a może przede wszystkim jako nauczycielowi i koledze za współpracę przy wielu przedsięwzięciach,

za rozsądek i chłodną ocenę sytuacji,

za wyrozumiałość,

za poczucie humoru,

za dobre serce.

Dziękujemy za to, że Pan był.