I miejsce Anna Michowiecka 6a I miejsce Igor Wozniak 3d
I miejsce Igor Wozniak 3b
II miejsce Julia Smolinska 7b (1) II miejsce Mikolaj Leczycki 2b III miejsce Matylda Walecka 1a (1) III miejsce Nina Barczak 6d wyroznienie  Anna Szyszkowska 7a (1) wyroznienie Patrycja Bazan 6a (5)